nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell

Riga1 2013

Den femte felleskonferansen for Tema Morsmål og Tema Modersmål ble holdt i Riga i Latvia den 5. og 6. september 2013. Skolverket i Sverige, som drifter den svenske nettsiden Tema Modersmål, var hovedarrangør for årets konferanse. Til sammen deltok rundt 90 personer fra Sverige og Norge på konferansen, både redaktører og redaksjonsmedarbeidere for de ulike språkene, skoleledere fra de to nettsidenes samarbeidskommuner og ansatte fra Skolverket og NAFO.

Les mer

barn som leserFylkesmannen i Oslo og Aksershus og NAFO inviterer til barnehagekonferanse 29. november 2012 sammen med "Flerkulturelt nettverk for barnehagemyndighet i Oslo og Akershus".

Det blir stadig flere mangfoldige byer og lokalsamfunn i Norge. Dette påvirker barnehagens arbeid. Å arbeide med hvordan alle barn og foreldre kan få oppleve et likeverdig tilbud i tråd med barnehagens mandat blir viktig både i en stor by og i mindre kommuner.

Vi vil på denne konferansen belyse ulike måter å forholde seg til mangfold. Vi vil gjennom presentasjonene formidle tanker om barn og barndom, foreldreskap og om hvordan mangfoldet får konsekvenser for barnehagens arbeid med barna og samarbeid med foreldrene. 

Erfaringer fra to forskningsprosjeketer vil bli belyst på konferansen: "Alnaprosjektet", som har sett på forutsetningene for lokal tilhørighet i en drabantby i Groruddalen og forskningsprosjektet "Den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk" som har sett på flerkulturelle praksiser i barnehager i landlige kommuner. Klikk her for program og påmelding.

 

Morsmlskonferanse logo grnn

Bli med på Tema morsmåls første nasjonale konferanse om flerspråklig arbeid i barnehage og skole!

NAFO inviterer i samarbeid med BEFO (Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring) til en todagers nasjonal konferanse om Tema morsmål i Bergen den 19. og 20. november 2012.

Følgende spørsmålene vil bli berørt på konferansen: Bør morsmålsopplæring for minoriteter oppfattes som en menneskerett? Hvilke fordeler, kognitivt og sosialt har flerspråklighet for individ og samfunn? Hva sier forskning om morsmålets betydning for barnets identitetsmessig og faglig utvikling? Hvordan kan vi jobbe flerspråklig med elevers lese- og skriveopplæring?

Konferansens første dag retter seg både mot skoleeiere, barnehagemyndighet, lærere i grunnleggende norsk og andre pedagogiske ansatte i barnehagen, tospråklige ansatte i barnehage og skole og aktuelle organisasjoner.

Konferansens andre dag vil bestå av språkkonferanser på Tema morsmåls åtte hovedspråk: Arabisk, dari, polsk, russisk, somali, tamil, tyrkisk og urdu. Denne dagen retter seg derfor mot tospråklige ansatte i barnehage og skole og foreldre fra disse språkgruppene. Språkkonferansene vil fokusere på bruk av Tema morsmål i barnehage og skole, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Konferansen er gratis, inkludert overnatting for de som skal delta begge dager. Deltagerne må selv betale reiseutgifter.

Meld dere på i god tid, så er dere sikret plass. Det kan bli mange som ønsker å være med på dette!

Les mer om programmet for konferansen ved å klikke her. 

Her er presentasjonene til foredragsholderne:

Tove Skutnabb-Kangas: Norway as a model of good indigenous education, and crimes against humanity in minority education.

Kristine Bentzen: Flere språk til flere! Tospråklighet gir mer enn bare to språk

Nina Allum og Airida Racyte, Porsgrunn kommune

Erik Amundsen, Trondheim kommune

9Dame og barn v sklie M Garmann Johnsen s.32Her er mulighet til å få del i spennende erfaringer og viktig dokumentasjon fra arbeid med tospråklig assistanse i barnehagen! NAFO  arrangerer konferansene Flerspråklig arbeid i barnehagen - om tospråklig assistanse, samarbeid og kompetanseheving i samarbeid med tre høgskoler. 

Hvordan kan tospråklige assistenters kompetanse styrkes og bli betydningsfull i barnehagen? Hvordan kan personalet i barnehagen samarbeide for at flerspråklige barn skal få tospråklig assistanse? Hvordan kan tospråklig assistanse bli en del av arbeidet med lek og IKT i barnehagen? Dette er noen av spørsmålene som vil bli belyst på konferansene. Les mer og meld deg på ved å klikke på den enkelte konferanse.
 
Oslo 14. september på Høgskolen i Oslo og  Akershus Program og påmelding
Porsgrunn 19. september på Høgskolen i Telemark Program og påmelding
Trondheim 17. oktober på Dronnings Mauds Minne Program og påmelding
nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no