nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

Læringsressurser og informasjonsmateriell

Språkverksted 4 640x473NAFO har oppdatert en lenkesamling med læremidler, læringsressurser og informasjonsmateriell til bruk i opplæring av flerspråklige elever i grunnskole, videregående og eksamensrettet voksenopplæring. Her finner man lenke til læremidler og ressurser for læreren, digitale ordbøker på flere språk, flerspråklige nettressurser i matematikk, samfunnsfag og naturfag, flerspråklig skjønnlitteratur og informasjonsmateriell til elever og foresatte. Lenkesamling for grunnskole Lenkesamling for videregående og voksenopplæring

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no