nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Matematikk begreper
Flerspråklige fortellinger
Tospråklig materiell
Tospråklige undervisningsopplegg

Tospråklig fagopplæring i skoleutviklingstiden

En gruppe barn står sammen i et klasserom. De hører på hva læreren sier.Bilde: NAFO

Hvordan gjennomføres egentlig tospråklig fagopplæring i din kommune? 

Hvordan legger de tospråklige lærerene opp sin undervisning med elevene som har vedtak etter § 2.8?

På Hagaløkka skole i Asker kommune har tospråklige lærere utarbeidet en presentasjon med mål om å informere sine kollegaer om hva tospråklig fagopplæring innebærer.

 

En idé som bør deles

På Hagaløkka har de organisert deler av skoleutviklingstiden med å jobbe i arbeidsgrupper.  Høsten 2018 ble flere av de tospråklige lærerne organisert i en egen gruppe med et klart mandat og en klar oppgave:

 

"Lag en presentasjon som beskriver hvordan morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring drives i Asker kommune og beskriv tospråklig lærers rolle og virke i askerskolen".

 

Praksiseksempelet ble først delt på Tema Morsmåls dari språkside. Ved å informere om HVA tospråklig fagopplæring innebærer og HVORDAN tospråklige lærere tilrettelegger undervisningen, skapes et godt grunnlag for samarbeid mellom tospråklige lærere og faglærere. Et godt etablert samarbeid styrker elevens utvikling i de ulike fagene. Les mer og se en film om trekantasmarbeid på NAFOs nettsider.

 


Stort engasjement

Arbeidsgruppen hadde flere samlinger og det var stort engasjement med mye diskusjon og refleksjon rundt temaet tospråklig fagopplæring. Resultatet av samarbeidet ble en presentasjon om tospråklig fagopplæring og om de tospråklige lærere i askerskolen. Ved å organisere slike arbeidsgrupper fikk de tospråklige lærerne økt kunnskap og kompetanse på morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring og de fikk reflektert rundt  egen rolle som tospråklig lærer. Deres kollegaer på Hagaløkka og i kommunen fikk også økt kompetanse på hvordan tospråklig fagopplæring gjennomføres. 

 

Presentasjon til inspirasjon

Presentasjonen ble lagt frem for alle ansatte på Hagaløkka skole, den ble vist til alle tospråklige lærere i kommunen og lagt frem for på et nettverksmøte for migrasjonspedagogiske veiledere for alle skolene i kommunen. Presentasjonen ble også sendt til alle skolene.

 

Her kan du laste ned presentasjonen som de tospråklige lærerne ved Hagaløkka skole utarbeidet i sin arbeidsgruppe. Presentasjonen ligger vedlagt også som en Power Point, slik at din skole eller din kommune kan bruke denne som et utgangspunkt til å gjøre den samme jobben i egen kommune. 

 
 
 
nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no