nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Matematikk begreper
Flerspråklige fortellinger
Tospråklig materiell
Tospråklige undervisningsopplegg

Med Tema Morsmål på planleggingsdagene

Fire voksne sitter rundt et bord. De har planleggingsdag.Bilde: Pixabay/StartupStockPhotosEt nytt barnehage- og skoleår står for tur og mange starter opp året med planleggingsdager. Her skjer det viktig arbeid og mange planer blir ferdigstilt i løpet av august. NAFO har flere digitale læringsressurser og annet materiell som kan bidra til å styrke en flerspråklig og flerkulturell barnehage og skole.  Vi ønsker alle lykke til med oppstarten og planleggingen av barnehage- og skoleåret.

 

Oppstart på skolen

Logo: veiledning til foreldreI forbindelse med nytt skoleår blir det sendt ut mye informasjon fra skolen til foresatte. Det er viktig å tenke igjennom hvilket system skolen har for å sende ut informasjon. Hvor mange informasjonskanaler bruker skolen? Vil noen av de foresatte trenge informasjonen tilrettelagt på en annen måte? Bruk av tolk på oppstartsamtaler og informasjon på eget morsmål skaper trygghet for både elevene og deres foresatte. 
 
 

Lenke til tospråklig materiell på morsmal.noPå Tema morsmål er det samlet materiell som kan være til hjelp i foreldresamarbeidet. Ved å trykke på puffen Veiledning til foreldre eller puffen Tospråklig materiell eller på Foreldresamarbeid i hovedmenyen øverst på siden kan du for eksempel finne ressurser som informasjonskriv på flere språk om det norske skolesystemet, informasjon om skolemiljø, innkalling til foreldremøter og samtaler på flere språk, samt andre veildedningshefter som skolen kan gi til foresatte. 

 Utvikle årsplaner og fagplaner for skoleåret 

Gode planer med lenker til ressurser i tillegg til de lærerverk skolen har kjøpt inn, vil være med på å gjøre det enklere å tilpassse opplæringen til den enkelte elev. Videre kan du lese om NAFOs ressurser og bli inspirert  til å utvikle planer som kan bidra til å styrke en flerspråklig og flerkulturell skole.

 

Flerspåklige ord og begrepsressurser

Lenke til bildetemaPå Tema Morsmål finer du flere ressurser som kan bidra til å utvikle ordforrådet til elevene både på morsmålet og på norsk.

 Bildetema er en bildeordbok med tekst og lyd på norsk og ulike morsmål. Bildetema er spesielt laget for flerspråklige barn og unge og kan brukes både i barnehage og grunnskole. Bildeordboken er delt inn i hovedtemaer som for eks. klær, natur og landskap, idrett og sport, pattedyr og insekter. Hvert hovedtema er igjen delt inn i ulike undertemaer.

 

Lenke til LEXINLEXIN er en nettbasert ordbok på norsk og forskjellige språk som er laget spesielt for minoritetsspråklige. LEXIN kan anvendes av elever, lærere, foreldre og andre interesserte.

 

 

Lenke til flerspråklige verb på morsmal.noFlerspråklige verb er en nettressurs på 12 språk. Ressursen inneholder filmer, lydfiler og tekster med verb i presens og preteritum. Hensikten med nettressursen Flerspråklig verb er å rette oppmerksomhet mot innlæring av verb på både norsk og morsmål.

 

 

Lenke til matematikkbegreper på morsmal.no

Matematikkbegreper består av hefter som inneholder matematikkbegreper på norsk og ulike morsmål med eksempler og bilder. Heftene er inndelt i kapitler etter følgende tema: Diagram, målestokk, brøk, koordinatsystem, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, prosent, priser og penger og geometri.

 

 Språk og kultur

Lenke til flerspråklige fortellinger på morsmal.noFlerspråklige fortellinger er en ressurs som inneholder fortellinger på flere språk fra ulike deler av verden. Noen av fortellingene fortelles på to språk samtidig. Andre har egne lydfiler på norsk og flere andre språk. Fortellingene finnes både som lydfiler, bildebøker og animasjonsfilmer og er dermed et godt utgangspunkt for flere av kompetansemålene i de ulike fagplanene i skolen. På hver av språksidene finnes det også egne menyer med kategorien morsmål. Her finnes mange ulike ressusrer som tekster, fortellinger, sanger , eventyr og lesetekster på det respektive språket som kan brukes i tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring, samt opplæringen i grunnleggende norsk. 

 

 Tospråklige undervsingsopplegg og tospråklig fagopplæring 

Lenke til tospråklige undervisningsopplegg på morsmal.noPå Tema Morsmål finner du flere tospråklige undervisningsopplegg. Ideen med disse oppleggene er at du skal finne ressurser som er identiske på de ulike språkene. På denne måten kan du som lærer benytte deg av ressursen til fagopplæring, men også til å jobbe systematisk med ord og- bregrepsinnlæring for elevene, selv om du ikke behersker elevenes morsmål. Du kan hjelpe til med innholdet da du vet hva som er oversatt.  

 

Skjermbilde av sidemeny for grunnskolePå hver språkside er det en egen meny for grunnskolen. Her finner du læringsressusrer og undervisningsopplegg i fagene matematikk, naturfag, samfunnsfag og KRLE på det respektive språket. Det er ikke alltid at alle oppleggene er gjennomført tospråklige, men ingressene og beskrivelsene skal som oftes være tospråklige, så det blir lettere å kunne se hva ressursene inneholder.  Menyen er også tospråklig.  Det er lurt å gjøre seg kjent med de ulike menyene for å se hva som finnes av læringsressusrer på de ulike sidene. 

 

Nettressusren Lumbrikus.noLenke til lumbrikus.no er en av de nyere ressusrene NAFO har utviklet. I Lumbrikus kan elevene velge å høre og lese det naturfaglige budskapet gjennom fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk. Teksten kan farges i takt med opplesingen, slik at elevene kan bruke øyne og ører samtidig. Ressusen tar for seg temaet mangfold i naturen og har både filmer, tekster, oppgaver og quiz.

 

Lenke til skolekassa.noSkolekassa.no er en godt etablert nettside som vi stadig oppdaterer. Følg med!

 

Lykke til med godt planleggingsarbeid!

 

 

 Les mer om oppstart i barnehagen

Les om oppstart i barnehagen i artikkelen «Nye barn i barnehagen?» på nafo.oslomet.no

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no