nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

Andrespråk og flerspråklighet i barnehagen

BokI denne boka analyseres konkrete eksempler på barnehagelæreres arbeid med andrespråk og flerspråklighet ut fra språkvitenskapelige perspektiv. Boka gir innsikt i kompleksiteten med språkarbeidet og bidrar med nye perspektiver på barnehagen som flerspråklig læringsmiljø. Hør forfatteren, Gunnhild Tomter Alstad sin mini-forelesning Arbeid med flere språk i barnehagen på NAFOs hjemmesider - en del av det nettbaserte kompetansehevingskurset Flerspråklighet i barnehagen.
nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no