nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

Inkluderende språkfellesskap i barnehagen

Inkluderende språkfellesskap i barnehagenForfatteren, Katrine Giæver, diskuterer hvordan ansatte i barnehager, med utgangspunkt i barns interesser og opplevelsesverden, kan finne inkluderende måter å arbeide med språklæring på. Boken tar for seg teorier om språk og språkarbeid og knytter dem til dialoger, samhandling og lek i barnehagens dagligliv.
nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no