nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Kompass - kompetanseheving for tospråklige assistenter

Kompass to barnI denne filmen møter vi tospråklige assitenter som deltar på KOMPASS-studiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er et studium initiert av Kunnskapsdepartementet som et kompetansehevingstiltak rettet mot tospråklige assistenter eller assistenter med minoritetsspråklig bakgrunn i barnehagene.

Studiet har i mange år vært et tilbud ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I 2010-12 har Høgskolen i Telemark og Dronning Mauds Minne Høgskole også prøvd ut modellen. Målet med studiet er at deltakerne skal øke sin bevissthet rundt egne ressurser og sin egen betydningsfulle rolle i barnehagen. Klikk her for å se filmen.

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no