nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Skal vi leke butikk - om tospråklig assistanse i barnehagen

Skal vi leke butikk 1I denne filmen fra Lundedalen barnehage i Skien får vi se hvordan det å få tospråklig assistanse i rolleleken bidrar til å styrke både barnas morsmål og deres norske språk. Barnehagen tar utgangspunkt i barnas egne erfaringer i leken. Foreldrene deltar i arbeidet ved å ta med seg varer og utstyr hjemmefra og lage plakater på ulike språk. Se filmen Skal vi leke butikk - tospråklige assistenter i barnehagen.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no