nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

En ny veileder om flerspråklig arbeid i barnehagen

PåfulgRammeplanen sier at personalet skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte at flerspråklige barn bruker sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/ samiskspråklige kompetanse.

På bakgrunn av dette har NAFO på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet en veileder som fokuserer på flerspråklighet i barnehagen.

Veilederen løfter fram og konkretiserer hvordan personalet i barnehagen kan arbeide for at det skal bli et levende flerspråklig miljø i barnehagen.

Les mer

Måltidet som pedagogisk arena i barnehagen

 Maaltidet som pedagogisk arenaI den nye rammeplanen for barnehagar har mat og måltid fått ein tydelegare plass. For å inspirere barnehagar i måltidsarbeidet har NAFO, saman med sju av dei andre nasjonale sentera, utvikla eit hefte som viser korleis ulike fagområde kan integrerast i måltidet.
 
Kvart av sentera har laga ein aktivitet frå deira fagområde, som viser korleis måltidet kan være ein pedagogisk arena i

Les mer

The Unite for Literacy Library

UniteforLiteracy Long white webThe Unite for Literacy Library er et nettsted med tospråklige bøker på engelsk og 26 ulike språk. Nettstedet tilbyr om lag 120 bøker fordelt på ulike temaer og nivå. Bøkene har både tekst og lyd og gir mulighet for å veksle mellom engelsk og et annet språk underveis. Trykk her for å gå til nettstedet

Worlds stories

World Stories 1Dette er en nettside som er etablert i Storbritania. Det er en samling av både tradisjonelle og nyere fortellinger formidlet av barn og voksne. Du finner tospråklige tekster til fortellingene, på engelsk og over 20 ulike språk.

Alle fortellingne har engelske lydfiler, noen har også lydfiler på andre språk. Klikk her for å komme til nettsiden.

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no