nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Tospråklige eventyr på norsk og et annet språk

De tre bukkene bruseBarna i Krokane barnehage har mangfoldig språkkompetanse, og barnehagen jobber aktivt med å ivareta og utvikle barnas flerspråklighet. Som ledd i dette arbeidet, har personalet i samarbeid med foreldrene samlet og oversatt ulike eventyr til språk som er representert i barnegruppen. Slik får barna formidlet eventyr både på norsk og sitt morsmål.

Les mer og last ned eventyrene her

NB: Krokane barenhage sine nettsider er under omlegging. Eventyrene er derfor ikke tilgjengelige akkurat nå.

 

 

Dette er noen av eventyrene dere finner på barnehagens nettsider:

Skilpaddebabyen! - et tradisjonelt indisk folkeeventyr

Rødhette og ulven! - et europeisk folkeeventyr i Brødrene Grimms versjon

Gullhår og dei tre bjørnane! - et europeisk eventyr i Brødrene Grimms versjon

Musa som fekk ei nøtt i hovudet!

Dei tre bukkane bruse! - et norsk folkeeventyr av Asbjørnsen og Moe

Skinnvotten! - et ukrainsk eventyr

Prinsessa på erta! - et dansk eventyr av Hans Christian Andersen

Den litle raude høna! - et engelsk folkeeventyr

 
nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no