nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Meld.St. 24 (2012-2013): Framtidens barnehage

Meld st 24 bildeDenne stortingsmeldingen peker på at en god kvalitetsbarnehage kan gi alle barn like muligheter og bidra til å utjevne sosial ulikhet. Regjeringen er opptatt av å nå alle førskolebarn, blant annet for å sikre at de behersker norsk så godt som mulig ved skolestart. Meldingen framhever at et barn som får mulighet til å videreutvikle førstespråket samtidig som det lærer et nytt språk, vil få støtte til en god utvikling av andrespråket. Dette er viktig for identitetsutviklingen og har stor betydning for barnets læring. Les meldingen her.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no