nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Tospråklig materiell

HeKartlegging av skolefaglioge ferdigheternsikten med kartleggingsverktøyet er å kartlegge skolebakgrunn og skolefaglige ferdigheter til nyankomne minoritetsspråklige elever, ikke deres norskferdigheter. Det er derfor nødvendig at kartleggingen foregår på et språk eleven behersker godt, fortrinnsvis morsmålet. Man bør i størst mulig grad benytte seg av tospråklige lærere. Dersom dette ikke finnes, må man benytte tolk.

Les mer

Kartlegging på morsmålNAFO har prøver som kartlegger leseferdighet på 17 forskjellige morsmål. Prøvene skal dekke tidlige trinn i leseutviklingen til en elev.NAFO har utarbeidet disse prøvene for Utdanningsdirektoratet etter samme modell som Lesesenteret har brukt for sine prøver. Prøvene er nå på albansk, arabisk, bosnisk, kurdisk badini/kurmanci, kurdisk sorani, litauisk, persisk (farsi), polsk, russisk, somali, spansk, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk. Les mer og få tilgang til kartleggingsprøvene på NAFOs hjemmeside

Kartlegging i grunnleggende norskOpplæringsloven sier at kommunene og fylkeskommunene har plikt til å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring, og elever som får særskilt norskopplæring, skal også kartlegges underveis i opplæringa. Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk er laget for dette formålet. Materiellet er i utgangspunktet utarbeidet i tilknytning til læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, men det kan med fordel brukes også om elevene har tilrettelagt norskundervisning etter læreplan i norsk eller følger læreplan for elever med kort botid i videregående opplæring. Materiellet baserer seg på et felles europeisk rammeverk for språk

Les mer

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no