nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Kartlegging av skolefaglige ferdigheter

HeKartlegging av skolefaglioge ferdigheternsikten med kartleggingsverktøyet er å kartlegge skolebakgrunn og skolefaglige ferdigheter til nyankomne minoritetsspråklige elever, ikke deres norskferdigheter. Det er derfor nødvendig at kartleggingen foregår på et språk eleven behersker godt, fortrinnsvis morsmålet. Man bør i størst mulig grad benytte seg av tospråklige lærere. Dersom dette ikke finnes, må man benytte tolk.

Kartleggingsverktøyet er delt inn i tre hoveddeler:

1) Kartlegging av selve skolebakgrunnen, hva var undervisningsspråket, hvor langt er et skoleår, hvor mange år tar det å fullføre grunnskolen, pedagogiske tradisjoner, fag og fagsammensetning. Videre kartlegges elevens øvrige ferdigheter og erfaringer, herunder språkkompetanse, arbeidserfaringer, samt kunnskaper og ferdigheter tilegnet utenfor opplæringsinstitusjoner.

2) Kartlegging av ferdigheter i fagene engelsk, naturfag, samfunnsfag og matematikk, samt ferdigheter i å bruke pc.

3) Kartlegging av lese- og skriveferdigheter på morsmålet, eller på et andrespråk

 pdfNAFO kartleggingsmateriell nyankomne minoritetsspråklige ungdommer 2.pdf

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no