nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Tospråklig materiell

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

KunnskapsløftetKunnskapsløftet er den siste reformen i grunnskolen og vidergående opplæring. Reformen fører til en rekke endringer i skolens innhold, struktur og organisering fra første klassetrinn i grunnskolen til siste trinn i videregående opplæring. Reformen har vært gjeldende siden august 2006.

Målet med Kunnskapsløftet er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være plass for alle, og hvor alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Kunnskapsløftet skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt på læring.

Læreplanverket er forskrift med hjemmel i opplæringsloven og er forpliktende for hele grunnopplæringen.

Læreplanens generelle del utdyper formålsparagrafen i opplæringsloven, angir overordnede mål for opplæringen og inneholder det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for grunnskolen og videregående opplæring.

Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til loven. Prinsippene skal bidra til å tydliggjøre skoleeiers og skolers ansvar for en opplæring som er i samsvar med lov og forskrift, i tråd med menneskerettighetene og er tilpasset lokale og individuelle forutsetninger og behov.

Formålet med faget beskriver hensikten med opplæringen i faget for den enkelte elev og for samfunnet.

Hovedområder beskriver de mest sentrale funksjonenene og innholdskomponentene i faget. Hvert enkelt fag er delt inn i ulike hovedområder.

Grunnleggende ferdigheter - i hver læreplan for fag er det en beskrivelse av hvordan utviklingen av grunnleggende ferdigheter i faget skal bidra til utvikling av elevenes og lærligenes fagkompetanse, og hvordan de grunnleggende ferdighetene er en integrert del av denne fagkompetansen.

De grunnleggende ferdighetene er:

  • å kunne uttrykke seg muntlig
  • å kunne lese
  • å kunne uttrykke seg skriftlig
  • å kunne regne
  • å kunne bruke digitale verktøy

Læreplaner for fag angir formål, fagets struktur, hovedområder, programområder, omtale av grunnleggende ferdigheter, kompetansemål og bestemmelser for sluttvurdereing i faget. For å understreke sammenheng, helhet og progresjon i grunnopplæringen er læreplaner for fag gjennomgående for grunnskolen og videregående opplæring der det er mulig.

Klikk på lenken for å finne Læreplaner for fag 

 

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no