nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Tospråklig materiell

NOVA Rapport 10 07Rapporten gir en oversikt over forskning om språklige og faglige effekter av språklig tilpasset opplæring av minoritetsspråklige elever. Hovedvekten er lagt på betydningen av å ta i bruk minoritetselevers morsmål i opplæringen, men også betydningen av særskilt norskopplæring og det å gå i barnehage blir berørt.

Les mer om rapporten og last den ned på nettsidene til Høgskolen i Oslo og Akershus.

mestring og mangfoldlRegjeringen oppnevnte i statsråd 24. oktober 2008 et offentlig utvalg som skulle se på opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne.

Denne offentlige utredningen fra Kunnskapsdepartementet er en helhetlig gjennomgang av opplæringstilbudet for minoritetsspråklige i barnehage, skole og høyere utdanning fra 2010

Les NOU 2010:7 her

kompetansekartlegging tospUtdanningsdirektoratet har gitt Rambøll Management i oppdrag å evaluere implementeringen av nye læreplaner i grunnleggende norsk og morsmål for språklige minoriteter  over entreårsperiode, fra 2008 til 2010. Første delrapport i evalueringen kartlegger kompetansen og kompetansebehovet til lærere som underviser i grunnleggende norsk, morsmål og tospråklig fagopplæring.

 

Les mer

oecd.65Minoritetsspråklige elever som ikke er født i Norge - og særlig de som er litt eldre og kommer til landet seint i utdanningsløpet - møter tøffere utfordringer enn andre elever når det gjelder å oppnå godt læringsutbytte, skriver OECD i en rapport om opplæring for språklige minoriteter i Norge.

OECD påpeker at Norge har allerede utviklet tiltak for å møte noen av hovedutfordringene når det gjelder opplæring av minoritetsspråklige, men trenger å øke sin kompetanse i å gjennomføre disse tiltakene. I rapporten nevnes at tilgang til god opplæring og omsorg i førskolealder bør prioriteres for alle, men er spesielt viktig for minoritetsspråklige barn under 3 år.

Les hele OECD rapporten her!

Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne ("Østbergutvalget") ble oppnevnt i oktober 2008. Utvalget har frist til 1. juni 2010 til å avgi endelig rapport. I tråd med oppdraget har utvalget nå avgitt en delinnstilling med foreløpige vurderinger og forslag om barnehage og grunnskole.

 Rapporten "Delrapport om barnehage og grunnskole" finnes  her.

  • 1
  • 2
nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no