nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

Evalueringen av Kunnskapsløftet

udir logoHvordan har Kunnskapsløftet endret skolen og henger resultatene sammen med intensjonene?

Dette er spørsmål som ulike forskningsmiljøer har svart på gjennom en evaluering av Kunnskapsløftet. Evalueringen varte fra 2006 til 2012 og er nå avsluttet. på Utdanningsdirektoretes sider finner du alle rapportene som er publisert fra prosjektet.

Les mer her.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no