nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Østbergutvalget - Delrapport om opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne ("Østbergutvalget") ble oppnevnt i oktober 2008. Utvalget har frist til 1. juni 2010 til å avgi endelig rapport. I tråd med oppdraget har utvalget nå avgitt en delinnstilling med foreløpige vurderinger og forslag om barnehage og grunnskole.

 Rapporten "Delrapport om barnehage og grunnskole" finnes  her.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no