nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Tospråklig materiell

udir logoHvordan har Kunnskapsløftet endret skolen og henger resultatene sammen med intensjonene?

Dette er spørsmål som ulike forskningsmiljøer har svart på gjennom en evaluering av Kunnskapsløftet. Evalueringen varte fra 2006 til 2012 og er nå avsluttet. på Utdanningsdirektoretes sider finner du alle rapportene som er publisert fra prosjektet.

Les mer her.

kdTo nye rapporter viser hvilke konsekvenser høyt frafall i videregående opplæring har for samfunnet. Rapporten "Frafall fra videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne" beskriver omfanget av frafall for elever som gikk ut av grunnskolen mellom 1993 og 2003, og viser unge voksnes situasjon på arbeidsmarkedet sett i lys av om de har fullført videregående opplæring eller ikke.

Rapporten "Kostnader av frafall i videregående opplæring" viser blant annet at hvis andelen av et kull som fullfører videregående opplæring øker fra 70 til 80 prosent, kan den samfunnsmessige gevinsten bli 5,4 milliarder kroner for hvert kull.

imdilogoStatistisk sentralbyrå har, på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, laget en rapport som kartlegger og beskriver hvor innvandrere er bosatt og hvordan de fungerer i lokalsamfunnet. Rapporten viser hvordan nasjonalitetsgruppene integreres i kommunene og gir innsikt i forskjeller og likheter i de ulike gruppene. I hvilken grad skiller for eksempel irakere i Oslo seg fra irakere i Drammen eller Bergen når det gjelder botid, alderssammensetning, familietype, sysselsetting, arbeidsledighet eller økonomisk selvhjulpenhet? Les mer om disse problemstillingene rapporten Innvandrere i norske kommuner.

  • 1
  • 2
nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no