nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell

Med Tema Morsmål i klasserommet

Med tema morsmål i klasserommet

Elevene på Ringsaker voksenpedagogiske senter er klare for dagens undervisning. NAFO er på besøk i klasserommet. Gjennom bloggen "Glimt fra et flerspråklig klasserom" har vi sett at læreren aktivt bruker Tema Morsmål og andre flerspråklige nettressurser i undervisningen.

Vi er nysgjerrige på hvordan læreren bruker disse ressursene, selv om klassen ikke har tilgang på tospråklig lærer.

 

 

Påskefortelling på flere språk

Klassen arbeidet med en påskefortelling over en lengre periode før påske. Læreren lagde en egen fortelling for elevene på norsk, og gjennom et samarbeid med Tema Morsmål ble teksten oversatt til dari og pashto. Det er de språkene som er representert i denne klassen. Elevene jobbet med tekstene og hadde en fremføring av fortellingen der de leste vekselsvis på norsk, dari og pashto både for hverandre og for andre klasser på skolen. Vi på Tema Morsmål fikk også presentert fortellingen da vi var på besøk. Motivasjonen for arbeidet var stor hos elevene. Flere av dem har lite skolegang fra hjemlandet, likevel leste de høyt for medelevene sine på tre språk. Ved å la elevene lese på morsmålet først, fikk elevene en forståelse av innholdet i fortellingen. Elevene snakket sammen på morsmålet og hjalp hverandre med å finne de norske ordene. Les om undervisningsopplegget her. Opplegget er også publisert på Tema Morsmåls dari- og pashtosider. Trykk her eller på bilde for å se og høre litt fra klasserommet.

Jeg har ingen tospråklig lærer i klasserommet, men jeg er opptatt av å gi mine elever en best mulig opplæring. Når jeg vet fra flere hold hvor viktig morsmålet er for elevene, måtte jeg tenke igjennom; hvordan kan jeg utnytte den språklige ressursen som elevene har i opplæringen? ( Tone Evensen; Glimt fra et flerspråklig klasserom)

 

Rapport om asylsøkere og flyktningers opplæringstilbud

En ny rapport om kostnadene ved mangelfull utdanning av asylsøkere og flykninger trekker frem at nyankomne barn og unge raskest mulig må få et fullverdig opplæringstilbud. Det må gis en tilstrekkelig språkopplæring, inkludert morsmålsopplæring og/eller tospråklig opplæring. Skolen må i større grad ta hensyn til at asylsøkere har psykiske vansker og det må jobbes aktivt med å inkludere dem i det sosiale fellesskapet på skolen. Les mer om rapporten på NAFOs hjemmesider.Rapporten anbefaler at tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring styrkes. Her vises det til forskning både nasjonal og internasjonal, som entydig viser at det er en fordel å ha god kompetanse på eget morsmål for å lære et andrespråk (Bakken 2010 og Cummins 2008). Dersom barn undervises på et språk de overhodet ikke behersker, hindres og forsinkes deres muligheter til å forstå det som blir undervist, samtidig som det «svekker forutsetningene for norskspråklig utvikling» (NOU 2010:7).

 

La elevene bruke morsmålet og digitale ressurser i klasserommet

Tone Evensen sier i sin blogg at mange lærere er redde for at elevene snakker om ting som ikke angår undervisningen hvis elevene snakker på morsmålet  i klassen. Dette er ikke hennes oppfatting. Hun ser at elevene hjelper og støtter hverandre på morsmålet. De elevene som raskt oppfatter innholdet, videreformidler og forklarer for sine medelever. Hun erfarer at elevene ved å lage felles ordlister og tankekart på tre språk som henges godt synlig i klasserommet får en økt språkforståelse. Les mer om bruk av morsmål i klasserommet her.

I klasserommet i Brumunddal brukes flerspråklige digitale ressurser i det daglige. Elevene har mobilene sine fremme og bruker dem aktivt. Nettportalen skolekassa.no ofte i bruk. Gjennom menysystemet på morsmål navigerer elevene lett i nettportalen. De finner gode ressurser der de kan arbeide med norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og engelsk. Via skolekassa finner læreren fram til nyhetssendinger på flere språk som utgangspunkt for faglige samtaler i klasserommet.

Med verktøy som quizlet, sway og nettsider som Tema Morsmål og skolekassa anvender læreren varierte arbeidsformer. Hun har opparbeidet seg oversikt og erfaring over nyttige apper og digitale verktøy. Les mer her. Ved å utforske ressursene sammen med elevene øker den digitale kompetansen både hos læreren og elevene, og elevene får mulighet til å tilnærme seg fagstoffet på ulike måter og i ulikt tempo. I filmen (illustrasjonen over) kan du se og høre hva læreren tenker om sin rolle i det flerspråklige digitale klasserommet.

 

tv2 skole på pastho oppgaver elev skriver på pc om bestevenn  
tema morsmål bykkene bruse lydfil på arabisk troll i ord med Tm i kl rom  
Elevene jobber aktivt med flerspråklige digitale ressurser i klasserommet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no