nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Informasjon fra FUG på flere språk

FUGForeldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har mye informasjon på sine nettsider. www.fug.no En del av informasjonsmateriellet er oversatt til ulike språk.

Her kan du blant annet finne velkomstbrev til barneskolen og til ungdomsskolen, læringsplakaten samt diverse andre dokumenter som er oversatt.  Trykk på bildet

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no