Veileder til morsmål for språklige minoriteter

læreplan i morsmålVeileder til morsmål for språklige minoriteter er rettet mot lærere og skoler som har elever med mangelfull eller ingen kompetanse i norsk. I veiledningen presenteres setrale temaer knyttet til tospråklig utvikling slik som flerspråklighet, utvikling av språklige ferdigheter og bevissthet om egen språklæring. Veiledningen behandler også organisering av opplæringen og bruk av digitale vertøy. Den gir også en oversikt over læremidler og pedagogiske ressurser.

Veilederen finnes bare på internett. Dokumentet inneholder eksterne lenker markert med blått, dvs. at man ved et tastetrykk kan få den informasjonen det vises til. Fra innholdsfortegnelsen er det mulig å gå direkte til hvert enkelt kapittel. I dokumentet er det også henvist til aktuelle eksterne kilder, som kan åpnes ved å klikke på markeringer i teksten.

Veiledning til læreplan i morsmål for språklige minoriteter