nafo

Om Tema Morsmål

 
TM konf 2015
Tema Morsmål er nettside med flerspråklige ressurser til bruk i barnehage og skole. Formålet med nettsiden er å samle og utvikle ressurser for morsmålsstøttet og flerspråklig arbeid i barnehagen, og morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring i skolen. Siden tilbyr også ressurser og informasjonsmateriell på morsmål for minoritetsspråklige foresatte. Et annet viktig formål med nettstedet er å danne et nettverk for tospråklige lærere, morsmålslærere og tospråklig personal i barnehagen.

Bakgrunn
I stortingsmelding 23. Språk bygger broer initierte Kunnskapsdepartementet et nordisk samarbeid om digitale læringsressurser på ulike språk. Sverige hadde siden 2001 hatt en side som heter Tema modersmål, og Norge ønsket å lage en norsk versjon av denne siden. Utdanningsdirektoratet fikk i 2009 i oppdrag å samarbeide med Sverige om å utvikle en lignende norsk side. Den norske versjonen ble lansert 22. oktober 2009, og fra 1. januar 2011 tok NAFO over ansvaret for siden.

Tema Morsmåls arbeid
Arbeidet med Tema Morsmål ledes av NAFO, som drifter og utvikler innholdet på nettsiden i samarbeid med ulike kommuner. Hver språkside på Tema Morsmål blir drevet av en egen språkredaksjon som utvikler tospråklige undervisningsopplegg og tospråklige resurser i samarbeid med NAFO og egne nettverk av tospråklige lærere og tospråklig personale i barnehagen. I tillegg ønsker vi å formidle flerspråklige ressurser som er utviklet og laget av andre, og som kan inspirere til flerkulturelt og flerspråklig arbeid i barnehage og skole.

Egen referansegruppe
Nettsiden Tema Morsmål har en tilhørende Referansegruppe. Referansegruppen består av representanter fra kommunene som Tema Morsmål har et samarbeid med. Per dags dato består referansegruppen av representanter fra kommunene Trondheim, Porsgrunn, Sandnes, Larvik, Bergen og Asker. Referansegruppen kjenner godt praksisfelteti barnehage og skole og har en rådgivende og veiledende rolle for prosjektgruppen på NAFO.

Kompetanseheving og nettverksbygging
Tema Morsmål er en del av NAFOs nettverk. Brukere av nettsiden har utviklet seg fra å være en ressurs for morsmålslærere i grunnskolen til å være et nettstded som samler inforamsjon og ressusrer for ansatte i barnehage og skole som arbeider i flerspråklige barne- og elevgrupper. Årlig arrangeres det samlinger for denne målgruppen, både lokalt i ulike fylker, men også i Oslo på OsloMet- Storbyuniversitetet, der NAFO holder til. NAFO gir også kompetanseheving i form av forelesninger, kompetansehevingspakker, faglige artikler og annet relevant fagstoff på sine kanaler.

 

Prosjektleder for Tema Morsmål er Lene Katrine Østli. Rådgiver på NAFO

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no