nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell
Veiledning till foreldre

Morsmlskonferanse logo grnn

Bli med på Tema morsmåls første nasjonale konferanse om flerspråklig arbeid i barnehage og skole!

NAFO inviterer i samarbeid med BEFO (Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring) til en todagers nasjonal konferanse om Tema morsmål i Bergen den 19. og 20. november 2012.

Følgende spørsmålene vil bli berørt på konferansen: Bør morsmålsopplæring for minoriteter oppfattes som en menneskerett? Hvilke fordeler, kognitivt og sosialt har flerspråklighet for individ og samfunn? Hva sier forskning om morsmålets betydning for barnets identitetsmessig og faglig utvikling? Hvordan kan vi jobbe flerspråklig med elevers lese- og skriveopplæring?

Konferansens første dag retter seg både mot skoleeiere, barnehagemyndighet, lærere i grunnleggende norsk og andre pedagogiske ansatte i barnehagen, tospråklige ansatte i barnehage og skole og aktuelle organisasjoner.

Konferansens andre dag vil bestå av språkkonferanser på Tema morsmåls åtte hovedspråk: Arabisk, dari, polsk, russisk, somali, tamil, tyrkisk og urdu. Denne dagen retter seg derfor mot tospråklige ansatte i barnehage og skole og foreldre fra disse språkgruppene. Språkkonferansene vil fokusere på bruk av Tema morsmål i barnehage og skole, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Konferansen er gratis, inkludert overnatting for de som skal delta begge dager. Deltagerne må selv betale reiseutgifter.

Meld dere på i god tid, så er dere sikret plass. Det kan bli mange som ønsker å være med på dette!

Les mer om programmet for konferansen ved å klikke her. 

Her er presentasjonene til foredragsholderne:

Tove Skutnabb-Kangas: Norway as a model of good indigenous education, and crimes against humanity in minority education.

Kristine Bentzen: Flere språk til flere! Tospråklighet gir mer enn bare to språk

Nina Allum og Airida Racyte, Porsgrunn kommune

Erik Amundsen, Trondheim kommune

9Dame og barn v sklie M Garmann Johnsen s.32Her er mulighet til å få del i spennende erfaringer og viktig dokumentasjon fra arbeid med tospråklig assistanse i barnehagen! NAFO  arrangerer konferansene Flerspråklig arbeid i barnehagen - om tospråklig assistanse, samarbeid og kompetanseheving i samarbeid med tre høgskoler. 

Hvordan kan tospråklige assistenters kompetanse styrkes og bli betydningsfull i barnehagen? Hvordan kan personalet i barnehagen samarbeide for at flerspråklige barn skal få tospråklig assistanse? Hvordan kan tospråklig assistanse bli en del av arbeidet med lek og IKT i barnehagen? Dette er noen av spørsmålene som vil bli belyst på konferansene. Les mer og meld deg på ved å klikke på den enkelte konferanse.
 
Oslo 14. september på Høgskolen i Oslo og  Akershus Program og påmelding
Porsgrunn 19. september på Høgskolen i Telemark Program og påmelding
Trondheim 17. oktober på Dronnings Mauds Minne Program og påmelding

uiaDen norske spansklærerforeningen  holder den IV konferanse i Kristiansand, Universitetet i Agder den 19., 20., og 21. september 2012. Hovedtema  for konferanse er : Kunnskapsløftet på alle trinn. Gir det nye perspektivet for spanskfaget?

 La asociación noruega de profesores de español organiza el IV congreso en la cuidad de Kristiansand, universidad de Agder el 19, 20 y 21 de septiembre 2012.  El tema del congreso es « Un ciclo con la reforma educativa «Kunnskapsløftet».  Nuevas  perspectivas para el español?
http://www.anpenorge.no/IVkongress/index.html

Morsmålslærere, lærere i grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, ansatte i barnehager, barneverntjenesten, foreldre og andre interesserte inviteres til konferanse i Somali i Larvik 19. - 20. september 2011. Konferansen arrangeres av Larvik kommune og NAFO. Målgruppen den første dagen er somalitalende deltakere, men den andre dagen er åpen for alle deltakere. Hovedforeleseren den første dagen er Professor Mohamed Hashi Dhamac (Gaariye), Hargeisa University, Somaliland.

gruppearbeid urdukonferanseUrdu morsmålskonferanse ble holdt i Oslo den 9. og 10. juni. Konferansen ble arrangert av Tema morsmåls urduredaksjon ved Tøyen skole i Oslo. Blant de ca. 45 deltakere var både morsmålslærere og tospråklige lærere fra grunnskolen, og morsmålsassistenter og språkpedagoger innenfor barnehagefeltet. Også noen foreldre deltok på konferansen. Det var satt av god tid til gruppediskusjoner.

Les mer

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no