nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

Om Tema Morsmål

barn og tospr ass tegnerBakgrunn:

I stortingsmelding 23. Språk bygger broer initierte Kunnskapsdepartementet et nordisk samarbeid om digitale læringsressurser på ulike språk. Sverige har siden 2001 hatt en side som heter Tema modersmål, og Norge ønsket å lage en norsk versjon av denne siden.

Utdanningsdirektoratet fikk i 2009 i oppdrag å samarbeide med Sverige om å utvikle en lignende norsk side. 22. oktober 2009 ble den norske versjonen lansert. Til sammen inneholder de svenske og norske sidene 43 språksider.

Fra 01.01.2011 tok Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) over ansvaret for siden.

 


Formål

Formålet med nettsiden Tema Morsmål er å:

  • være en ressurs for morsmålsstøttende og flerspråklig arbeid i barnehagen og morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring i skolen.

  • tilby læringsressurser i og på aktuelle morsmål for alle ansatte i barnehager og skoler.

  • rette seg særlig mot flerspråklige ansatte i barnehagen, morsmålslærere, tospråklige faglærere og lærere i særskilt norsk i skolen.

  • tilby aktuelle ressurser på morsmål for minoritetsspråklige barn og foreldre.

  • formidle aktuell informasjon om morsmål og flerspråklighet, både nasjonalt og internasjonalt, fra forskningsmiljøer og praksisfeltet i opplæringssektoren.

  • bygge nettverk for nettstedets aktuelle målgrupper.

 

Målgruppe

Målgruppen for nettstedet er lærere i morsmål og tospråklig fagopplæring, skoleledere og lærere med ansvar for opplæring av flerspråklige elever, ledere og ansatte i barnehagen med ansvar for flerspråklige barn, elevene selv og deres foreldre. Alle som er interessert i dette feltet er selvfølgelig hjertelig velkomne til å ta nettstedet i bruk. Innhold Tema morsmål har fokus på språk, kultur og utdanning for flerspråklige barn i barnehage og skole. På sidene vil man finne informasjon og læringsressurser på over 40 språk, og man vil også finne lenker til andre relevante nettsteder.

Tema Morsmåls sider

Tema Morsmåls sider vil hele tiden være under evaluering, revidering og utvikling, og dersom det er feil eller mangler på sidene ønsker vi tilbakemelding på dette. Vi retter opp feil så fort vi er klar over dem. Vi håper at du som er interessert i morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring kan ha nytte av nettstedet, og gi informasjon om nettstedet til andre som kan ha bruk for det.

Velkommen til Tema Morsmål!