nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Yrker - tospråklige undervisningsopplegg

yrker Tema: YrkerLæringsmål
: Eleven skal kunne navn på yrker, både på norsk og på morsmålet.Beskrivelse:
Opplegget passer for 1.-4. trinn. Materialet består av VØL-skjema, oppgaver og spill.

 

 

 

 Tospråklige undervisningsopplegg på ulike språk:

   
  ARABISK - NORSK                      

 الوظائف والمهن - yrker

   
  DARI - NORSK

  

   
  KURDISK SORANI - NORSK          

  Yrker - کار و پیشە


  LITAUISK - NORSK

 Profesijos - Yrker
  PASHTO - NORSK  کار او زیار - Yrker

   
  PERSISK - NORSK

 

   
 POLSK - NORSK

 Zawody - Yrker

   
 RUSSISK - NORSK

 Профессии - Yrker

   
 SOMALI - NORSK

 Shaqada - Yrker

   
 TAMIL - NORSK

 
   
  THAI - NORSK
  อาชีพ - Yrker
   
  TIGRINJA - NORSK
 ዕዮታት - Yrker
   
  TYRKISK - NORSK
 Meslekler - Yrker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no