nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Hva er tospråklige undervisningsopplegg

Ressursknapp TU

De tospråklige undervisningsoppleggene består av pedagogisk materiell som er utarbeidet på norsk og ulike morsmål. De inneholder både lesetekster, elevoppgaver, lærerveiledninger og annet støttemateriell (filmer, lydfiler, ordlister og internettlenker). Det vil bli publisert et nytt undervisningsopplegg hver måned.

Begge typer undervisningsopplegg er ressurser som lærere fritt kan laste ned og benytte i den tospråklig fagopplæringen.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no