nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Hvorfor bruke tospråklige undervisningsopplegg

Tospraklig fagopplæringHovedmålet for tospråklig fagopplæring er at minoritetsspråklige elever skal tilegne seg begreper, kunnskaper og ferdigheter i de ulike fagene gjennom det språket de behersker best, og at denne læringsprosessen skal forsterkes gjennom elevenes andre språk.

De tospråklige undervisningsoppleggene gir muligheter for
• å tilrettelegge fagopplæringen for den enkelte elev
• å ta i bruk elevenes helhetlige språkkompetanse
• å integrere den tospråklige fagopplæringen i samlet klasse
• elever med ulike morsmål kan arbeide med det samme innholdet i fagene

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no