nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Tospråklig materiell

Læreplaner

 

Det finnes tre egne læreplaner for språklige minoriteter i videregående opplæring. Disse kan bare brukes dersom det er fattet vedtak om særskilt språkopplæring etter §3-12 i opplæringsloven. To av planene er overgangsplaner. Med overgangsplaner menes at planen kan brukes til eleven har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen i skolen.

Det finnes veiledning og kartleggingsverktøy i tilknytning til planene.

De to overgangsplanene er

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

I tillegg finnes det en egen læreplan i norsk for elever i videregående opplæring som har bodd i Norge i mindre enn 6 år i skolepliktig alder. Elevene som bruker den, har rett til å bruke den ut Vg3, men det er et krav at de har mindre enn seks års botid i Norge på det tidspunktet de går opp til eksamen.

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring

Les mer om særskilt språkopplæringi videregående skole  på NAFOs hjemmesider

 

 


 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no