nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Tospråklig materiell

Flexid 2Opplæringslovens § 3-12 slår fast at ”Elevar i vidaregåande opplæring med anna morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.”

I rundskrivet UDIR 7-2009 presiseres det at ”Det går fram av opplæringsloven § 3-12 at særskilt språkopplæring er en rettighet for disse elevene. Rettigheten utløser en tilsvarende plikt for fylkeskommunen til å gi slik opplæring.”

Særskilt språkopplæring blir organisert på ulike måter rundt om i landet, men på skoler med et visst antall minoritetsspråklige er det vanlig at det blir organisert egne grupper. Hvordan de særskilte norsktimene plasseres på timeplanen varierer også sterkt, men det er i hovedsak en av de følgende fem organisasjonsmodeller som velges.

LES MER PÅ NAFO OM ULIKE ORGANISERINGSFORMER

•Ekstratimer utenom ordinær skoletid

•Omdisponering innenfor 25 % av timetallet

•Bruk av timer fra valgfrie programfag (studieforberedende utdanningsprogram)

•Bruk av timer til 2. fremmedspråk (studieforberedende utdanningsprogram)

•Bruk av timer fra faget prosjekt til fordypning (yrkesfaglige utdanningsprogram)

Utdanningsdirektoratet har på sine nettsider samlet en del informasjon om minoritetsspråklige elever og retten til særskilt språkopplæring.

Minoritetsspråklige ungdom og voksne mellom 16-24 år i videregående opplæring 

Regelverket for minoritetsspråklige fra 25 år

Utdanningsdirektoratets samlesider om minoritetsspråklige

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no