Frafall fra videregående opplæring – konsekvenser for samfunnet.

kdTo nye rapporter viser hvilke konsekvenser høyt frafall i videregående opplæring har for samfunnet. Rapporten "Frafall fra videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne" beskriver omfanget av frafall for elever som gikk ut av grunnskolen mellom 1993 og 2003, og viser unge voksnes situasjon på arbeidsmarkedet sett i lys av om de har fullført videregående opplæring eller ikke.

Rapporten "Kostnader av frafall i videregående opplæring" viser blant annet at hvis andelen av et kull som fullfører videregående opplæring øker fra 70 til 80 prosent, kan den samfunnsmessige gevinsten bli 5,4 milliarder kroner for hvert kull.