nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

bildteman 1Dette er en presentasjon av Bildetema for tospråklige lærere, foresatte og elever på persisk. De skal få informasjon om Bildetema som er en flerspråklig interaktiv bildeordbok med illustrasjoner, tekst, lyd og animasjoner. I tillegg får de en veiledning til bruk av temaet.

یکی از بزرگترین چالش آنهایی که به یک کشور جدید مهاجرت می کنند، مسئله ی یادگیری زبان کشور میزبان است. از این رو دسترسی به منابع آموزشی آسان می تواند ما را در این امر یاری رساند. امروزه علاوه بر کتاب ها و منابع نوشتاری، دنیای مجازی نیز این امکان را برایمان فراهم می سازد تا بتوانیم به منابع مختلف و چند منظوره دسترسی داشته باشیم. از این رو سایت زبان مادری فارسی در Tema morsmål بر خود می داند تا بعضی از این منابع اینترنتی را به شما معرفی کند.

 

Continue reading

morsmålsoppHvem har rett til morsmålsoppplæring og/eller tospråklig fagopplæring?

De elevene som etter kartlegging viser at de har for svake norskferdigheter til å følge ordinær læreplan i norsk har rett til opplæring etter Opplæringsloven § 2-8. Dette innebærer særskilt norskopplæring, og om nødvendig morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Denne retten gjelder til man har tilstrekkelig ferdigheter i norsk til å følge ordinær opplæring. Opplæringsloven kan du lese her eller lese loven som er sitert under.

 

§ 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.

 

Her kan du lese §2.8 på følgende språk:

Albansk Arabisk Bosnisk Kinesisk Kurdisk badini Kurdisk sorani Litauisk Persisk Polsk Rumensk Russisk Somali Spansk Swahili Tagalog Thai Ungarsk Urdu

Vietnamesisk

( Hentet fra Norsksenteret i Sarpsborg kommune)

 

 

 

 

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no