nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Spotkanie z rodzicami w szkole i przedszkolu

foreldremøterTema Morsmål har laget invitasjoner til foreldremøter på ulike språk som kan sendes hjem.

Spotkania z rodzicami/opiekunami są istotnym elemenem współpracy ze szkołą i przedszkolem. Ważne jest więc, by szkoły i przedszkola ułatwiły kontakt z rodzicami i opiekunami, pamiętając m. in. o zamowieniu tłumacza na spotkania oraz udostępnieniu materiałów w języku, który rodzice/opiekunowie rozumieją. Na Tema Morsmål dostępny jest wzór zaproszenia na spotkanie w kilku językach, także w języku polskim: VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

Kontynuuj czytanie

Komitet rodzicielski dla szkół podstawowych i gimnazjów

fug

På FUG sine sider finner man mye nyttig informasjon for foreldre med barn i grunnskolen.

Na stronie internetowej Komitetu rodzicielskiego dla szkół podstawowych i gimnazów (FUG) dostępne jest wiele przydatnych informacji m.in. o współpracy między szkołą a domem, środowisku szkolnym oraz prawach i obowiązkach szkoły, rodziców i uczniów. Szereg materiałów dostępny jest w wielu językach, także po polsku: http://www.fug.no/polsk.186353.no.html

Struktura norweskiego systemu oświaty

edukacjaPå Utdanning.no kan du lese og lære om det norske utdanningssystemet.

Na stronie Utdanning.no można uzyskać informacje o norweskim systemie oświaty. Strona dostępna jest w języku polskim oraz wielu innych językach.

Polish your Polish

polish your polish polskPolish your Polish er en håndbok for polske foreldre med barn i utlandet og lærere som underviser polske barn i utlandet. Her er det mye informasjon om tospråklighet samt lenker til læremateriell som kan brukes på skolen og hjemme.

Polish your Polish to poradnik dla rodziców i dzieci polonijnych. Znajdziemy tu szereg porad m.in. o strategiach pracy nad dwujęzycznością, metodach nauki języka w rodzinie oraz wiele przykładów i odnośników do materiałów edukacyjnych dostępnych w Internecie. 

Kontynuuj czytanie

Libratus

libratusLibratus er en gratis internettskole for polske barn i utlandet.

Libratus to darmowa oferta edukacji przez internet dla dzieci mieszkających poza granicami Polski. Oferta obejmuje zerówkę, szkołę podstawową oraz gimnazjum. Lekcje odbywają się prze internet, a nauka opiera się o obowiązującą w Polsce podstawę programową dla danego poziomu nauczania, z naciskiem na zagadnienia dotyczące Polski. Uczeń otrzyma również świadectwo ukończenia klasy i szkoły, które umożliwi kontynuację nauki w Polsce. 

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no