nafo
Polsk - Polski
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell

LEXIN

lexinLEXIN er en nettbasert ordbok på norsk og forskjellige språk som er laget spesielt for minoritetsspråklige. Siden er i stadig utvikling og det finnes pr. i dag mellom 7500 og 10 000 ord, primært substantiver. LEXIN kan anvendes av elever, lærere, foreldre og andre interesserte.

LEXIN to internetowy słownik norwesko-polski (dostępne jest też wiele innych języków) stworzony specjalnie z myślą o mniejszościach językowych w Norwegii.  Obecnie zawiera 7500-10000 słów, głównie rzeczowników. LEXIN jest łatwy w użyciu i przydatny dla uczniów, nauczycieli, rodziców i innych osób uczących się języka norweskiego.

 

 

Informacje dostępne w LEXIN:

 • odmiana wyrazów
 • wymowa i pisownia
 • znaczenie wyrazów
 • przykłady znaczeń słów dosłownie i w przenośni
 • tematycznie uporządkowane strony z obrazkami i słowami w obu językach
 • informacja gramatyczna

 

Dlaczego warto używać LEXIN?

Przyswojenie słownictwa jest kluczowym elementem każdej nauki języka. Systematyczne rozszerzanie zasobu słów umożliwia rozumienie różnych rodzajów tekstów. LEXIN można używać w różny sposób zarówno w nauczaniu norweskiego jako drugiego języka oraz dwujęzycznym nauczaniu przedmiotów.


Przy pomocy LEXIN uczeń może:

 • łatwiej przyswoić sobie nowe słówka używając odnośnika do ilustracji i odwrotnie, po norweski, polsku oraz angielsku
 • sprawdzić użycie słów w różnych kontekstach
 • wzbogacić zasób słownictwa w trzech językach
 • pisać zaawansowane teksty oraz konstruować wypowiedzi ustne
 • rozwijać kompetencję medialną


Przy pomocy LEXIN nauczyciel może:

 • zapoznać uczniów ze słownictwem fachowym, sprawdzić wymowę i użycie w kontekście
 • zaprezentować nowe słownictwo w ujęciu kontrastywnym
 • zapoznać uczniów z metaforami, wyrażeniami i idiomami, w którch użyte są wybrane słówka

 

Jak można używać z LEXIN?

 • Zamieścić link lub informację o LEXIN na planie tygodniowym, rocznym, planie lekcji
 • Zamieścić link do LEXIN na platfornie edukacyjnej szkoły
 • Pomóc uczniom zainstalować aplikację LEXIN na telefonie
 • Nauczyć uczniów używać LEXIN w formie książkowej, jeśli takie są dostępne w szkole
 • Wytłumaczyć kody gramatyczne użyte w słowniku
 • Znaleźć słowa kluczowe i trudnepojęcia przy pomocy LEXIN, a następnie ułożyć tekst z linkami do tych słowek
 • Przy pomocy LEXI przetłumczyć słowo tygodnia oraz napisać definicję
 • Uczniowie mogą stworzyć tabelkę z trzema kolumnami, gdzie będą wpisywać odpowiedniki po polski, norwesku i angielsku
 • Użyć BILDETEMA razem z LEXIN, przetłumaczyć słowa, zanotować w słowniczku, ułożyć zdania z nowymi wyrazami
 • Znaleźć synonimy po norwesku i polsku
 • Używać BILDEBOK (32 tematy) i LEXIN w nauczaniu przedmiotów (od słowa do obrazu i odwrotnie)
 • Znaleźć tekst, podkreślić trudne wyrazy, przetłumaczyć przy pomocy LEXIN, odmienić, stwożyć dwu- lub trójjęzyczne listy słówek
 • Używać LEXIN razem z BILDETEMA i ANIMASJONSTEMA
 • Użyć idiomów i synonimów przy pisaniu bardziej zaawansowanych tekstów
 • Analizować strukturę języka na podstawie przykładów z LEXIN, np. porównać miejsce czasownika w zdaniu w polskim i norweskim
 • Uczniowie mogą sprawdzić sobie nawzajem dyktanda, sprawdzając prawidłową pisownię przy pomocy LEXIN

Hva er LEXIN?

lexin 1

LEXIN er en nettbasert ordbok på norsk og forskjellige språk som er laget spesielt for minoritetsspråklige. Siden er i stadig utvikling og det finnes pr. i dag mellom 7500 og 10 000 ord, primært substantiver. LEXIN kan anvendes av elever, lærere, foreldre og andre interesserte.

Følgende informasjon om oppslagsordet finnes i LEXIN

 • Hvordan ordet bøyes.
 • Hvordan ordet uttales og skrives.
 • Ordenes betydning.
 • Eksempler på ordets konkrete og overførte betydning.
 • Grammatiske kommentarer og konstruksjoner.

 

Trykk på bildet for å komme til Lexin

Hvordan bruke LEXIN?

 • Inkludere Lexin i ukeplaner, årsplaner, timeplaner.
 • Lenke til Lexin på skolens læringsplattform.
 • Hjelpe eleven med å laste ned Lexin på mobil.
 • Skolene har Lexin i bokform.
 • Lære elevene å bruke Lexin ordboken i bokformat.
 • Forklare grammatiske koder i ordboka.
 • Finne nøkkelord, vanskelige ord ved å bruke Lexin, lage tekst med lenker til nøkkelbegreper.
 • Oversette ukens ord ved hjelp av Lexin!
 • Skrive forklaringer på ukas ord ved hjelp av Lexin.
 • Elevene lager tre- kolonne skjema med begreper på norsk, morsmål og engelsk.
 • Bruke bildetema i kombinasjon med Lexin, oversette og notere ordene i glosebok, lage setninger med nye ord.
 • Finne synonymer på norsk og på morsmålet.
 • Bruker temabasert bildebok (32 temaer) i Lexin i fagopplæring (fra bilde til ord og omvendt).
 • Finne tekst, understreke vanskelige ord, oversette ved hjelp av Lexin og bøye, lage to- eller trespråklige ordlister.
 • Bruke Lexin i kombinasjon med Bildetema og Animasjonstema.
 • Bruke synonymer og idiomer ved skriving av mer avanserte tekster.
 • Studere språkets oppbygging basert på eksemplene i Lexin, plassering av verb, adjektiv i morsmål og norsk for eksempel.
 • Elevene retter hverandres diktater, og finner riktig staving ved hjelp av Lexin.
 • pdfRefleksjonsoppgaver til hvordan LEXIN kan brukes.

 

Hvorfor bruke LEXIN?

Ord er sentrale i all språklæring. Systematisk ordforrådsutvikling gir elevene større muligheter til å forstå innholdet i fagtekster og andre tekster. LEXIN kan anvendes på forskjellige måter i særskilt norskopplæring og i tospråklig fagopplæring.

Ordbker Lexin

Ved å bruke LEXIN kan eleven

 • Lettere lære nye ord ved å koble ord til bilde eller omvendt, både på norsk og morsmålet.

 • Lære hvordan ord brukes i ulike kontekster.

 • Berike og utvide ordforrådet både på morsmålet og andrespråket.

 • Produsere avanserte skriftlige og muntlige tekster.

 • Utvikle digitale ferdigheter ved å lære hvordan en kan finne, bruke og vurdere nettbasert informasjon.
Bilder Lexin
Ved å bruke LEXIN kan læreren
 • Vise elevene både fagord og såkalte «gråsoneord», hvordan ordene uttales og hvordan de blir brukt i en sammenheng.

 • Ta i bruk en kontrastiv tilnærming i opplæringen av nye ord som eleven møter.

 • Innføre eleven i metaforer, faste uttrykk/idiomer til utvalgte ord.

LEXIN er tilgjengelig på forskjellige digitale plattformer som smarttelefon, nettbrett osv.

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   - www.morsmal.no