nafo
Polsk - Polski
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell

mattebgrepMatematikkbegreper er laget for å være en hjelp til å forstå innholdet i matematikkundervisningen med to språk. Nettressursen matematikkbegreper er et hefte som inneholder mattebegreper både på norsk og morsmål med eksempler og bilder. 

Matematikkbegreper (pojęcia matematyczne) stworzone zostały by ułatwić zrozumienie treści zajęć z matematyki prowadzonych po norwesku. Matematikbegreper składa się z arkuszy z pojęciami matematycznymi po polski i norwesku.

Arkusze uporządkowane są według głównych tematów omawianych na matematyce w szkole podstawowej i gimnazjum:

 

 

 

 • wykresy
 • skala
 • ułamki
 • układ współrzędnych
 • dodawanie
 • odejmowanie
 • mnożenie
 • dzielenie
 • procenty
 • ceny i pieniądze
 • geometria

 

Dlaczego warto używać Matematikkbegreper?

 • Pomoc w zrozumieniu treści zajęć z matematyki 
 • Wytłumaczenie kluczowych pojęć w języku ojczysty m ucznia
 • Materiał pomocniczy dla nauczycieli, uczniów i rodziców oraz innych osób pracujących z wielojęzycznymi dziećmi
 • Motywuje wielojęzycznych uczniów i pomaga w osiągnięciu lepszych wyników
 • Przydatny na lekcji oraz w zadaniach domowych
mattebegrepp 2

Matematiske begreper er idéer eller tanker som finnes om tall og relasjoner mellom tallene. Ulike fag har gjerne egne ord for å beskrive tanker og aktiviteter som gjelder i faget. Matematikk har mange ord som er unik for nettopp dette faget. Addere, multiplisere, desimaltall, forholdstall, prosenter, grafer er eksempler på ord som brukes.

Nettressursen Matematikkbegreper består av hefter som inneholder matematikkbegreper på norsk og ulike morsmål med eksempler og bilder. Heftene er inndelt i kapitler etter følgende tema: Diagram, målestokk, brøk, koordinatsystem, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, prosent, priser og penger og geometri.

Trykk på bildet for å komme til matematikkbegreper på tolv språk.

mattebegreper litauiskFor å kunne hjelpe minoritetselever i matematikk i klasserommet trenger lærere deres å koble elevenes tidligere kunnskap og erfaringer til de nye begrepene som introduseres i undervisningen. Vi kan tenke oss at nettressursen Matematikkbegreper kan ha tre viktige funksjoner.

 • En minoritetselev kan ha både kunnskap om og erfaring med et matematisk begrep på sitt morsmål, men allikevel ikke gjenkjenne denne forståelsen når hun lytter til en diskusjon om det på andrespråket. Når dette er tilfellet har eleven forståelsen av begrepet, men vanskeligheter med å finne ord for å uttrykke sin forståelse på norsk. Eleven vil da ha behov for å lærer det relevante ordforrådet på norsk. Dette for å kunne lytte til, snakke om, og lese og skrive oppgaver i matematikk på språket.

mattebegreper urdu

 

 • Så vil det være situasjoner hvor eleven ikke har tidligere kunnskap om et matematisk begrep. Han eller hun trenger da konkrete, visuelle og engasjerende opplevelser for å utvikle begrepsmessig kunnskap og ferdigheter i faget.

 • Regneoppgaver utføres forskjellige fra land til land. Når lærerne ikke er bevisst disse forskjellene kan de lett nedvurdere alternative regnemåter som foreldre bruker for å støtte barna hjemme. Barn kan bli forvirret og frustrert når de lærer en måte å utføre regneoppgaver av læreren og en annen av familiemedlemmer. Nettressursen Matematikkbegreper kan gi både lærerne, foreldrene og elevene ny innsikt i ulike måter å utføre regneoppgaver.

Les mer om matematikkundervisning og ordforrådutvikling her.

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   - www.morsmal.no