nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Her finner du stortingsmeldinger med relevans for språklig og kulturelt mangfold i barnehagen.

Biuletyny Parlamentu norweskiego dotyczące różnorodności językowej i kulturalnej w przedszkolu

 St. meld. nr. 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen

Denne meldingen peker på at ”språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver” (s. 68). Videre fremheves det at regjeringen har som mål at ”alle barn bør beherske norsk før de begynner på skolen” (s. 67). Det understrekes at barnehagen må kunne tilby barna et rikt språkmiljø slik at de kan utvikle språkene sine på en god måte. Et rikt språkmiljø forutsetter at personalet har god kompetanse innen språk og flerspråklighet, og kunnskap om hvordan de kan tilrettelegge for god språkutvikling for alle barn. Ett av hovedmålene i meldingen er at ”alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap” (s. 90).

Biuletyn nr 41 (2008-2009) jakość w przedszkolu

Dokument podkreślający rolę stymulacji językowej jako jednego z najważniejszych zadań przedszkola (str. 68). Dalej dokument wskazuje, że celem rządu jest aby wszystkie dzieci opanowały język norweski przed pójściem do szkoły (str. 67). Kładzie się nacisk na to, że przedszkole musi zaoferować dzieciom bogatą ofertę środowiska językowego tak aby mogły one rozwijać swoje umiejętności językowe w dobry i wystarczający sposób. Zasobna przestrzeń językowa podnosi kompetencje personelu w obrębie wielojęzyczności i uczy go jak można przygotować grunt pod rozwój językowy wszystkich dzieci.  Jednym z głównych celów przedszkola według biuletynu jest ¨czynne uczestnictwo wszystkich dzieci  we wspólnocie obejmującej wszystkich bez względu na przynależność kulturową¨(str 90).

 

St. meld. nr. 23 (2007-2008) Språk bygger broer

Denne meldingen ser på utfordringer og tiltak for å styrke språkopplæringen i et livslagt perspektiv. Meldingen legger til grunn en helhetlig språkpolitikk ”med vekt på norskspråklig og flerspråklig mangfold, nordisk språkfellesskap og allsidig fremmedspråklig kompetanse” (ibid:7).

Biuletyn nr 23 (2007-2008) – Język buduje mosty

Ten biuletyn kieruje nas  ku wyzwaniom i projektom wspierającym naukę  języka w perspektywie całego życia. Stanowi podstawę całościowej polityki językowej akcentującej różnorodność norwesko i wielojęzyczną, nordycką wspólnotę językową i ogólną kompetencję w dziedzinie języków obcych.

 

 

St. meld. nr. 16 (2006-2007) … og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring

Meldingen understreker betydningen av barnehagen som tiltak for å utjevne sosial ulikhet i samfunnet. Hovedmålet i meldingen er at alle barn skal få et godt grunnlag for livslang læring.

Biuletyn nr 16 (2006-2007)

Wczesny wkład w uczenie się przez całe życie

System edukacyjny ma jak najwcześniej wspierać, stymulować , kierować i motywować jednostkę do dołożenia wszelkich starań w celu zrealizowania swojego potencjału edukacyjnego bez względu na to z jakiego środowiska pochodzimy. Dokument ten daje nam wiele odpowiedzi na temat jak przekuć  w sukces projekt wyrównywania szans i dla dobra całego społeczeństwa. Podkreśla on, że wszystkie dzieci powinny otrzymać podstawy do kontynuowania nauki przez całe życie.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   - www.morsmal.no