nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Her presenteres temahefter som er særlig omhandler arbeid med språk og mangfold i barnehagen.

Poniżej przedstawiamy broszury informacyjne omawiające szczegółowo pracę z językiem oraz różnorodnością kulturową w przedszkolu.

Temahefte om språklig og kulturelt mangfold

temahefte sprklig og kulturelt mangfoldDette heftet er et supplement til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Det omhandler barnehagenes innhold, arbeidsmåter og oppgaver i et flerkulturelt perspektiv. Det finnes ingen fasitsvar på hvordan man skal utvikle en flerkulturell barnehage. Heftet har til hensikt å utfordre barnehagens personale til å reflektere kritisk over hvordan mangfold håndteres og blir synliggjort i barnehagens ordinære virksomhet, samt å stimulere til å velge innhold og arbeidsmåter som fremmer likeverd og som ivaretar ulike barns behov. Les temaheftet her.

 

 

 

 

Broszura informacyjna na temat różnorodności językowej i kulturowej w przedszkolu  

Broszura ta jest uzupełnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Omawia ona zadania i sposoby pracy przedszkola lecz z perspektywy wielokulturowości. Jako, że nie ma gotowego klucza odpowiedzi na temat jak należy rozwijać wielokulturowe  przedszkole celem tej broszury jest nie tyle informowanie co prowokowanie personelu przedszkola do krytycznego spojrzenia na dotychczasowe zmagania z tym tematem.  Broszura zachęca do eksperymentalnych działań w celu zaakcentowania wielokulturowości w codziennym życiu przedszkola. Informator ten inspiruje i stymuluje pracowników przedszkola do stosowania nowych sposobów pracy, które uwidocznią równoważność  kultur i w ten sposób zaspokoją kluczową potrzebę dziecka do przynależności do grupy.

Kliknij tutaj aby zapoznać się z tekstem broszury.

 Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen

temahefte sprk og sprkmiljDette heftet er et supplement til rammeplanen og er særlig knyttet til del 2, «Barnehagens innhold», og kapittel 3.1, «Kommunikasjon, språk og tekst». Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. På lengre sikt er språkutviklingen avgjørende for å kunne være en deltaker i et moderne demokrati og i et kunnskaps- og utdanningssamfunn. Heftet har til hensikt å motivere og kvalifisere hele barnehagepersonalet til å arbeide med barnas språkutvikling og å vise hvordan barnehagen kan spille en positiv rolle for språkutviklingen til alle barna som går der. Les temaheftet på bokmål her. Les temaheftet på nynorsk her.

 

Broszura informacyjna na temat środowiska językowego i stymulacji językowej w przedszkolu

Broszura ta jest uzupełnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Odnosi się ona do punktu Statutu ¨Cele i zadania przedszkola¨, podpunkt: ¨Komunikacja, język i tekst¨.

Język jest decydujacym czynnikiem uczenia się, rozwoju relacji społecznych i nawiązywania przyjaźni. W perspektywie to właśnie rozwój językowy decyduje w jakim stopniu uczestniczymy w nowoczesnej demokracji, w środowisku naukowym i społecznościach edukacyjnych.

Broszura obiera jako cel motywowanie, wdrażanie personelu przedszkola do pracy nad rozwojem mowy dziecka oraz wskazywanie w jaki sposób przedszkole może odgrywać pozytywną role w rozwoju  umiejętności językowych wszystkich dzieci w przedszkolu. Kliknij tutaj aby zapoznać się z tekstem broszury.

 

 

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   - www.morsmal.no