nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Her finner du oversikt over tilskuddsordninger som er aktuelle for arbeidet med flerspråklige barn i barnehagen.

Poniżej znajdą Państwo przegląd programów dotacyjnych mających zastosowanie w pracy z wielojęzycznymi dziećmi w przedszkolu.
  

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan utforme tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder.

Målrettede språkstimuleringstiltak i førskolealder, herunder tospråklig assistanse i barnehage, vil kunne bidra til en bedre hverdag i barnehagen for barn som ikke har norsk som morsmål og til en bedre skolestart og på sikt øke barnas deltakelse på alle samfunnets arenaer.

Last ned pdf-fil av tilskuddsordningen.

Les mer om tilskuddsordningen på UDir sine nettsider.

 

 

Programy dotacyjne zwiększające przyswojenie języka norweskiego pośród dzieci mniejszości narodowych w przedszkolu.

Program ten ma wspierać komuny w wypracowaniu lepszego przyswajania języka norweskiego pośród dzieci mniejszości językowych w przedszkolu.

Programy stymulacji językowej dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym w postaci przydzielonego dwujęzycznego asystenta. Osoba ta wspomaga dziecko z językiem ojczystym innym niż norweski zarówno w zmaganiach w życiu codziennym jak i w ogólnym lepszym przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole. W dalszej perspektywie ten rodzaj pomocy zwieksza zaangażowanie dziecka w różych przejawach życia społecznego.

Ściągnij plik pdf program dotacyjny

Przeczytaj więcej o programie dotacyjnym na stronie UDIR

 

 

 

Integreringstilskudd (tilskudd til barn av nyankomne flyktninger)

Rundskrivet om integreringstilskuddet gir informasjon om regler for tildeling av integreringstilskudd til kommuner som bosetter flyktninger og personer i familieinnvandring med disse.

Les spesielt punkt 6 i rundskrivet. Her står det om et engangstilskudd som gis  til kommuner, til bruk i barnehager for nyankomne flyktningers barn i alderen 1-5 år.

Formålet med tilskuddet er å gjøre kommunene i stand til å gi barn av nyankomne flyktninger et barnehagetilbud når familien skal etablere seg i bosettingskommunen.

Tilskuddet skal dekke utgifter til særskilt tilrettelegging for barn av nyankomne flyktninger, som for eksempel utgifter til tospråklige assistenter. Engangstilskuddet utgjør kr 24 400 per barn i 2015.

Last ned rundskrivet om tilskuddsordningen.

Se informasjon om tilskuddet på IMDis nettsider.

 

Program dotacyjny na cele integracji nowoprzybyłych uchodźców

 

Okólnik o programach dotacycjnych na rzecz integracji informuje nas o zasadach przydziału pomocy integracyjnej gminom które przyjmują uchodźców i ich rodziny.

Punkt 6 okólnika informuje szczegółowo o o jednorazowej pomocy przydzielanej na użytek przedszkoli w gminach, w których ma zamieszkać  rodzina uchodźców z dziećmi w wieku 1- 5 lat.

Celem dotacji jest by gminy umożliwiły dzieciom nowoprzybyłych uchodźców miejsca w przedszkolu podczas procesu osiedlania się w gminie docelowej. Pomoc ta pokrywa koszty dwujęzycznych asystentów . Jednorazowa transza to 24 000 NOK na dziecko w roku 2015.

Pobierz informacje na temat dotacji na stronie IMDI

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   - www.morsmal.no