nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Witaj szkoło!

witaj szkoloTema: Skolestart
Kompetansemål: Øve på lesing, utvide ordforrådet, repetere ordklasser

Nivå: Barnetrinn 

Temat: Początek roku szkolnego
Plan wynikowy: Ćwiczenie czytania, rozszerzenie zasobu słownictwa i powtórka części mowy
Poziom: Klasy 1-4 (5)

Kontynuuj czytanie

Rośliny okrytonasienne

kwiaty polneTema: Blomsterplanter
Mål: Eleven skal kunne navnet på noen av de vanligste markblomstene og fortelle om livssyklusen til ettårige, toårige og flerårige planter
Trinn: Barnetrinn

Temat: Okrytonasienne
Cel: Uczeń zna nazwy niektórych z pospoliych kwiatów polnych oraz umie opowiedzieć o cyklu życiowym roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich
Poziom: Klasy 1-4

Kontynuuj czytanie

Dojrzewanie

dojrzewanieTema: Puberteten
Mål: Eleven kan forklare hva som skjer under puberteten 
Trinn: Mellomtrinn

Temat: Dojrzewanie
Cel: Uczeń umie wyjaśnić, co dzieje się podczas dojrzewania 
Poziom: Klasy 5-7

Kontynuuj czytanie

Mezopotamia

mezopotamiaTema: Mesopotamia
Mål: Eleven kan plassere tidlige elvekulturer på kart og tidslinje og presentere sentrale trekk ved dem
Trinn: Mellomtrinn

Temat: Mezopotamia
Cel: Uczeń umie umieścić starożytną Mezopotamię na mapie i osi czasu oraz przedstawić główne cechy tego regionu
Poziom: Klasy 5-7

Kontynuuj czytanie

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no