nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

O języku ojczystym

Om morsmål

I samfunnet

Norge er et land hvor det lenge har levd mennesker med ulike morsmål side om side. I dag snakkes det over to hundre språk i Norge, og dette er en ressurs som det er viktig å ta vare på og videreutvikle. I en stadig mer globalisert verden vil Norge ha behov for mennesker med gode ferdigheter i flere språk, og dette kan samfunnet legge til rette for.  

Społeczeństwo
Norwegia to kraj, gdzie od dawna mieszkają obok siebie ludzie mówiący różnymi językami. Obecnie w Norwegii używa się ponad 200 języków i jest to cenny zasób, który trzeba chronić i rozwijać. W coraz bardziej zglobalizowanym świecie Norwegia będzie potrzebować ludzi znających wiele języków i do tego powinniśmy dążyć.

gutter med skolebkerI barnehage og skole

Det er også viktige grunner til å oppmuntre til flerspråklighet i barnehage og skole. Språk er det viktigste redskap vi har til å formidle/motta kunnskap om verden. Her kan morsmålet spille en sentral rolle, fordi vi lærer best på et språk vi forstår. Morsmålet er dessuten viktig for barn og elevers identitet. Å anerkjenne og støtte opp om flerspråklighet vil gi flerspråklige barn og elever troen på at deres erfaringer er verdifulle, og kan være viktig for barn og elevers motivasjon. Samarbeid med foreldre Barn og elever er avhengig av at foreldre og personalet i barnehage og skole har en positiv innstilling til bruk og opplæring i og på morsmålet. Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehage og skole hvor man snakker om språk og språkopplæring er dermed sentralt for en best mulig utvikling for barnet/eleven.

W szkole i przedszkolu

Istnieją ważne powody, by wspierać wielojęzyczność w przedszkolu i szkole. Język to najważniejsze narzędzie służące do przekazywania/zdobywania wiedzy o świecie. Tu język ojczysty może odegrać centralną rolę, bo uczymy się najlepiej w języku, który rozumiemy. Język ojczysty jest też ważny dla poczucia tożsamości dziecka. Szacunek i wsparcie dla ich wielojęzyczności da wielojęzycznym dzieciom wiarę w to, że ich umiejętności są wartościowe oraz wesprze ich motywację. Współpraca z rodzicami dziecka zależy od tego, czy personel przedszkola bądź szkoły jest pozytywnie nastawiony do kształcenia w języku ojczystym. Sprawna współpraca między rodzicami a szkołą czy przedszkolem jest zatem nieodzowna, aby zapewnić dziecku optymalny rozwój.

Morsmålsdagen

På UNESCOs generalkonferanse i 1999 ble det proklamert at man ville ha en spesiell dag hvor man feiret morsmålet for å markere viktigheten av språklig og kulturellt mangfold. Dagen er 21. februar, og har vært feiret siden 2000, og flere skoler og barnehager i Norge markerer morsmålsdagen. Vil du lese mer om dette trykk her

Dzień języka ojczystego

W czasie konferencji UNESCO w 1999 proklamowano specjalny dzień języka ojczystego, aby podkreślić wagę językowego i kulturowego zróżnicowania. Dzień ten to 21 lutego i obchodzony jest od roku 2000. Więcej na ten temat tutaj.

Morsmålskonferanser

Hvert år arrangeres det opptil 40 konferanser på ulike morsmål i Sverige og i Norge. Deltakerne er først og fremst lærere i morsmål og tospråklig fagopplæring og flerspråklig ansatte i barnehagen, men andre som har interesse av språket er selvfølgelig velkomne. Tospråklige lærere og flerspråklige ansatte i barnehagen møtes for å heve sin kompetanse, og arbeider for at minoritetsspråkene skal bli aktive språk i det norske samfunnet.

Tema morsmål er ett nettsted som ønsker å gjøre det lettere å ta morsmålet i bruk både i barnehage og skole spesielt, men også i samfunnet generelt. Velkommen til å ta i bruk morsmålet på Tema morsmål!

Konferencje języków ojczystych

Co roku organizuje się w Szwecji i Norwegii około 40 konferencji w różnych językach. Ich uczestnicy to przede wszystkim nauczyciele i pracownicy przedszkoli, lecz oczywiście inne osoby zainteresowane tematem są mile widziane. Nauczyciele i wielojęzyczni pracownicy pedagogiczni spotykają się by podnosić swoje kompetencje i aby języki mniejszości narodowych były w Norwegii aktywnie używane.
Tema Morsmal to strona, która ma na celu ułatwić używanie języków ojczystych przede wszystkim w szkołach i przedszkolach, ale także w całym społeczeństwie. Zapraszamy!

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   - www.morsmal.no