nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

barn og tospr ass tegnerBakgrunn

I stortingsmelding 23. Språk bygger broer initierte Kunnskapsdepartementet et nordisk samarbeid om digitale læringsressurser på ulike språk. Sverige har siden 2001 hatt en side som heter tema modersmål, og Norge ønsket å lage en norsk versjon av denne siden. Utdanningsdirektoratet fikk i 2009 i oppdrag å samarbeide med Sverige om å utvikle en lignende norsk side. 22. oktober 2009 ble den norske versjonen lansert. Til sammen inneholder de svenske og norske sidene 43 språksider. Fra 01.01.2011 tok Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring over ansvaret for siden.

Podstawa

Na mocy ustawy Ministerstwa Edukacji zapoczątkowano współpracę krajów skandynawskich w zakresie cyfrowych materiałów edukacyjnych w wielu językach. Od 2001 istnieje w Szwecji strona internetowa o nazwie Tema Modersmal, a Norwegia pragnęła utworzyć podobną stronę u siebie. Nawiązano współpracę ze Szwecją, a 22 października 2009 zaczęła działać norweska wersja strony. Razem obie strony obejmują 43 języki. Od stycznia 2011 odpowiedzialność za działanie norweskiej strony przejęła NAFO (Narodowe centrum kształcenia wielokulturowego).

Formål

Formålet med nettstedet er å lage et møtested for morsmålslærere og tospråklige faglærere i skolen og tospråklige ansatte i barnehage. Den skal fungere som en nasjonal og internasjonal informasjons-, møte- og ressursplass. Nettstedet skal gjøre det enklere å finne fram til informasjon og læringsressurser for morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring og flerspråklig arbeid i barnehagen.

Cel
Celem strony jest umożliwienie spotkania nauczycieli języka ojczystego, nauczycieli dwujęzycznych, a także dwujęzycznych pracowników szkół i przedszkoli. Strona ma być zasobem umożliwiającym odnalezienie informacji i materiałów edukacyjnych przeznaczonych do nauczania języka ojczystego oraz nauczania dwujęzycznego, a także wielojęzycznej pracy w przedszkolach.

Målgruppe

Målgruppen for nettstedet er lærere i morsmål og tospråklig fagopplæring, skoleledere og lærere med ansvar for opplæring av flerspråklige elever, ledere og ansatte i barnehagen med ansvar for flerspråklige barn, elevene selv og deres foreldre. Alle som er interessert i dette feltet er selvfølgelig hjertelig velkomne til å ta nettstedet i bruk. Innhold Tema morsmål har fokus på språk, kultur og utdanning for flerspråklige barn i barnehage og skole. På sidene vil man finne informasjon og læringsressurser på over 40 språk, og man vil også finne lenker til andre relevante nettsteder.

Grupa docelowa
Grupą docelową strony są nauczyciele języka ojczystego i dwujęzyczni, dyrektorzy szkół, wychowawcy klas, nauczyciele uczący wielojęzycznych uczniów, nauczyciele i asystenci przedszkolni oraz rodzice i sami uczniowie. Wszystkie osoby zainteresowane tematem zapraszamy do użytkowania strony. Zawartość strony dotyczy przede wszystkim języka, kultury i nauczania dzieci wielojęzycznych w przedszkolach i szkołach. Znajdują się tu materiały edukacyjne, informacje oraz linki do ciekawych zasobów w ponad 40 językach.

Samarbeidskommuner

Bergen, Trondheim, Oslo, Larvik og Drammen deltar i prosjektet om tema morsmål ved å ha til sammen 9 språkredaksjoner som jobber med de norske språksidene. De norske språksidene er urdu, tamil, polsk, russisk, somali, tyrkisk, dari og arabisk, og det er språkredaksjonene bestående av morsmålslærere som lager innholdet på sidene. De publiserer innhold på sidene ca. hver 14 dag.

Współpracujące gminy

Gminy Bergen, Trondheim, Oslo, Larvik i Drammen biorą udział w projekcie, roztaczając pieczę nad 9 redakcjami językowymi. Norweska redakcja Tema Morsmal obejmuje strony: urdu, tamilską, polską, rosyjską, somalijską, turecką, dari, arabską i perską. Pracownikami redakcji są nauczyciele, i oni tworzą zawartość strony. Nowe publikacje pojawiają się mniej więcej co dwa tygodnie.

Tema morsmåls sider

Tema morsmåls sider vil hele tiden være under evaluering, revidering og utvikling, og dersom det er feil eller mangler på sidene ønsker vi tilbakemelding på dette. Vi retter opp feil så fort vi er klar over dem. Vi håper at du som er interessert i morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring kan ha nytte av nettstedet, og gi informasjon om nettstedet til andre som kan ha bruk for det.

Velkommen til Tema morsmål!

Strony Tema Morsmål

Strony są nieustannie rewidowane, oceniane i rozwijane, a jeśli znajdą się na nich błędy, prosimy o informację na ten temat. Poprawiamy błędy kiedy tylko je dostrzeżemy. Mamy nadzieję, że wszystkie osoby zainteresowane nauczaniem języka ojczystego oraz nauczaniem dwujęzycznym skorzystają z materiałów na naszej stronie i przekażą informację o stronie innym zainteresowanym osobom.

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   - www.morsmal.no