nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
NAFOs filmer
Lumbrikus

دبدن داخلي غړې

Kroppens organerTema: Kroppens organer

Kunnskapsmål:

Elevene skal:

  • sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen (naturfag etter 2. trinn)
  • beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp (naturfag etter 4. trinn)
  • beskrive i hovedtrekk hjerte- og lungesystemet og hvilken funksjon det har i kroppen (naturfag etter 7. trinn)

 Læringsmål

Eleven skal kunne:

  • sette navn på og beskrive hvordan noen av kroppens organer fungerer

Beskrivelse: Opplegget passer for 3-7. trinn. Materialet består av tekst med audio og bilder, oppgaver og nyttige lenker. 

 

 د لوست موضوع: دبدن داخلي غړې

موخې: زده کوونکې باید د خپل بدن غړې وپیژني، د خپل د بدن د غړو په دندو او د غړو په ارزښت وپوهیږي.

کچه: له  دوهم ټولګي څخه تراوم ټولګې لپاره مناسب دي.

سامان او درسي ممد،مواد: دا درسی مواد له ، انځور، متن په مورني او په نارویژي ژبه او له هڅونکې پوښتني نه جوړ شوي دي.

Continue reading

وریځې

cumulus clouds 285650 960 720 3Tema: Skyer

Læringsmål: Eleven skal kunne:

  • beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen

(etter 2. trinn)

  • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner

(etter 4. trinn)

 Beskrivelse: Atlaset kan brukes på alle trinn. Atlaset egner seg godt til å studere skyer,

sammenlikne, samtale om, forklare observasjoner og lage tabeller og statistikk. Skriv ut

atlaset, laminer det og ta det med ut på tur.

دلوست سرلیک: وریځې

موخې: زده کوونکې به پوهشي چې وریځ څنګه جوړیږي؟د وریځو ډولونه به وپیژني، د وریځو شکلونه به یوه له بلې

توپیرکړاي شي.

کچه: له  دویم ټولګي څخه ترڅلورم ټولګې لپاره مناسب دي.

د تدریس اړین توکې : د ښوونکي لارښود، په لوست پورياړوند انځورونه، ویدیویې فیلم، پوشتنې، د زده کوونکو فعالیتونه.

Continue reading

دهوا حالات

Vær uvær 2Tema: Vær og uvær

Kompetansemål

-        etter 4. trinn: registrere og beskrive egne observasjoner av vær, måle temperatur og nedbør og framstille resultatene grafisk.

-        Etter 7. trinn: forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer, undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær

Læringsmål: eleven skal kunne beskrive værfenomener.

 

 د لوست موضوع :دهوا حالات

موخه: زده کوونکي په اقلیم باندې به اغیزمن عوامل و پیژني،د

اتمو سفیر مفهوم به و پیژني،د وریځوبیلابیل ډولونه و پیژني.

کچه: له  څلورم ټولګي څخه تراوم ټولګې لپاره مناسب دي.

سامان او درسي ممد،مواد:  دا درسی مواد له ، انځور، متن په

مورني او په نارویژي ژبه او له دندې، د لغاتونو لست، نه جوړ شوي دي.

Continue reading

د اوریدو حس

Høresansen bildeTema:  Høresansen

Kompetansemål: Eleven skal kunne fortelle hvordan høresansen virker, og hvordan de fungerer sammen med nervesystemet i styringen av kroppen. Kunne fortelle hvordan øret er bygd opp og virker. 

Beskrivelse
: Her finnes det et tospråklig opplegg som passer for ungdomstrinnet og mellomtrinnet. Opplegget består av illustrasjoner, enkle tekster, oppgaver for eleven og lenker til nettressurser.

 

 

د لوست موضوع : د اوریدو حس

موخې: زده کوونکي د اوریدلوارزښت درک کړي، د غوږ جوړښت و پیژني،خپل غوږ

له زیانونوڅخه وساتلای شي.

کچه: له  دریم ټولګي څخه تراوم ټولګې لپاره مناسب دي.

سامان او درسي ممد،مواد: دا درسی مواد له ، انځور، متن په مورني او په نارویژي ژبه او له هڅونکې

پوښتني، د لغاتونو لست، نه جوړ شوي دي.

Continue reading

ویش

0 z0ku477fx7wzsdymhr7nTema: Divisjon

Mål: Elevene skal diskutere og finne metoder for å løse divisjonsoppgaver.  

Beskrivelse: Opplegget passer for 3. trinn og oppover.  Her finner du divisjonsoppgaver til gruppearbeid.

 ښوونکي ته لارښوونه:موضوع : ویش

هدف: زده کوونکې وکولاي شي د شمیر په ویش کې خپل ستونزې حل کړئ.

سطح: له دریم ټولګی څخه تر پنځم ټولګې لپاره مناسب دي.

دلوست مرستندوی مواد: دا لوست له متن په مورني ژبه،هڅونکې پوښتني، ډله ییز کار نه جوړ شوي دي.

Continue reading

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no