nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
NAFOs filmer
Lumbrikus

چرچرک او مېږې

Tema: Mauren og gresshoppenThe Ant and the Grasshopper Project Gutenberg etext 19994

Kompetansemål: lytte og samtale om personer og handlinger i eventyr

og lære de viktigste kjennetegnene for eventyr, bruk av adjektiver.
Beskrivelse: Opplegg passer til elevene på 1.- 5. trinn, inneholder pashto–norsk ordliste,

video og lydfiler, tekster, oppgaver og nyttige lenker

د لوست موضوع:  چرچرک او مېږې

موخه: د کیسې لوستل،لیکل او د کیسې په مفهوم پوهیدل.

کچه: له  لومړی ټولګي څخه ترپنځم ټولګې لپاره مناسب دي.

 سامان او درسي ممد،مواد:  دا درسی مواد له ، انځور، متن د لغاتو لست په مورني  ژبه، نارویژي ژبه,هڅونکې پوښتني نه جوړ شوي دي.

Continue reading

بُز چينی

Tema: Ulven og de tre geitekillingeneulv bilde
Kompetansemål: lytte og samtale om personer og handlinger i eventyr og lære de viktigste kjennetegnene for eventyr, bruk av adjektiver.

Beskrivelse: Opplegg passer til elevene på 1.- 5. trinn, inneholder

pashto–norsk ordliste, video og lydfiler, tekster, oppgaver og nyttige lenker

د لوست موضوع:  بُز چينی

موخه: د کیسې لوستل،لیکل او د کیسې په مفهوم پوهیدل.

کچه: له  لومړی ټولګي څخه ترپنځم ټولګې لپاره مناسب دي.

 سامان او درسي ممد،مواد:  دا درسی مواد له ، انځور، متن د لغاتو لست په مورني  ژبه، نارویژي ژبه,هڅونکې پوښتني نه جوړ شوي دي.

Continue reading

سورخولۍ او لیوه

Tema: Rødhette og ulvenRødhette og ulven.bilde 2 Kompetansemål: lytte og samtale om personer og handlinger i eventyr og lære de viktigste kjennetegnene for eventyr, bruk av adjektiver.
Beskrivelse: et tospråklig opplegg som passer til elevene på 1.- 5. trinn, inneholder pashto–norsk ordliste, video og lydfiler, tekster, oppgaver og nyttige lenker

د لوست موضوع سورخولۍ او لیوه

موخه: د کیسې لوستل،لیکل او د کیسې په مفهوم پوهیدل.

کچه: له  لومړی ټولګي څخه ترپنځم ټولګې لپاره مناسب دي.

 سامان او درسي ممد،مواد:  دا درسی مواد له ، انځور، متن د لغاتو لست په مورني  ژبه، نارویژي ژبه,هڅونکې پوښتني نه جوړ شوي دي.

 

 

Continue reading

دروغجن شپون- لیوه راغلی, لیوه راغلی

 

ulv ulv 2Tema: Ulven kommer! Ulven kommer

Kompetansemål: lytte og samtale om personer og handlinger i eventyr og lære de viktigste kjennetegnene for eventyr, bruk av adjektiver.

Beskrivelse: et tospråklig opplegg som passer til elevene på 1.- 5. trinn,inneholder pashto–norsk ordliste, video og lydfiler, tekster, oppgaver og nyttige lenker.

د لوست موضوع دروغجن شپون) لیوه راغلی, لیوه راغلی (

موخه: د کیسې لوستل،لیکل او د کیسې په مفهوم پوهیدل.

کچه: له  لومړی ټولګي څخه ترپنځم ټولګې لپاره مناسب دي.

 سامان او درسي ممد،مواد:  دا درسی مواد له ، انځور، متن د لغاتو لست په مورني  ژبه، نارویژي ژبه,هڅونکې پوښتني نه جوړ شوي دي.

 

Continue reading

لوستل او پوهیدل

 

les og tegn

 Tema: Lesing og leseforståelse

Kompetansemål: Lesing er en av de grunnleggende ferdighetene som ifølge Kunnskapsløftet skal integreres i opplæringen i alle fag.

Beskrivelse: Opplegget passer for 1.-4. trinn. Elevene skal lese og forstå teksten slik at de kan tegne eller

fargelegge bildet basert på innholdet.

د لوست موضوع  لوستل او پوهیدل.

موخه: لوستل، او  د متن په مفهوم پوهیدل.

کچه: له  لومړی ټولګي څخه ترڅلورم ټولګې لپاره مناسب دي.

 سامان او درسي ممد،مواد:  دا درسی مواد له  ، متن په مورني  ژبه، نارویژي ژبه او انځورونو نه جوړ شوي دي.

Continue reading

  • 1
  • 2
nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no