nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

سترګه

images 1

Tema: Øye

Læringsmål: Eleven skal kunne:

  • vite hvordan strålene går gjennom konveks og konkav linse
  • oppbygning av øyet
  • vite hvordan øyet fungerer

Trinn: 8.- 10. trinn

Beskrivelse: Opplegget består av en PPT presentasjon, en film som inneholder både det som står på PPT presentasjonen og lyd, VØL skjema og ordliste. Opplegget er tospråklig.

د لوست موضوعسترګه

موخهزده کوونکي باید د سترګو په اناتومی جولښت و پوهیږي، د سترګې د اختلالاتواو د هغو د درملنې په لارو چارو پوه شي.

کچه: له  اتم ټولګي څخه ترلسم ټولګې لپاره مناسب دي.

 سامان او درسي ممد،مواد:  دا درسی مواد له ، انځور، ښوونکي ته لارښوونه  په مورني  ژبه، نارویژي ژبه,هڅونکې پوښتني، پاورپاینت په مورني ژبه، ذهني نقشه،ول نقشه, دندې او د زده کوونکو د پاره فعالیتونو نه جوړ شوي دي.

Continue reading

ضیایي ترګیب یا فوتوسینتز

فوتوسینیزTema: Fotosyntesen

Kompetansemål: Elevene skal kunne forklare hovedtrekkene i fotosyntesen. 

Trinn: 8.-10. 

Beskrivelse: Materialet består av lesetekst med illustrasjon, lydfiler på norsk og på morsmålet

, oppgaver, ordliste, VØL-skjema, quizlet, samt videoer og nyttige lenker.

 

 

موضوع:ضیایي ترکیب یا فوتوسینتز

موخه: زده کوونکي د ضیایي ترکیب یا فوتوسینتزپه اړه معلومات ترلاسه کړي.

سطح: له اتم ټولګی څخه ترلسم ټولګې لپاره مناسب دي.

شرح : دا درسی مواد له متن، انځور، صوتی فایلونه په مورني ژبه او په نارویژي ژبه او له هڅونکې پوښتني، د لغاتو لست،(VØL) جدول، عملیه

، ویدیو او اینترنتی ادرس نه جوړ شوي دي.

 

Continue reading

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no