nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
NAFOs filmer
Lumbrikus

صنعتي انقلاب

Tema: Den industrielle revolusjonindustrielle revolusjon pashto
Mål: Eleven skal kunne forklare teknologiske og samfunnsmessige endringer som følge av den industrielle revolusjonen

Trinn: Ungdomstrinnet

د لوست موضوع: صنعتي انقلاب

موخې: زده کوونکي دي د صنعتي انقلاب په مفهوم باندې پوه شي او د انقلاب پایلې دي تحلیل کړاي شي.

کچه: له پنځم ټولګي څخه تر لسم ټولګې لپاره مناسب دي.

سامان او درسي ممد،مواد:  دا درسی مواد له  متن په پښتو او نارویژی ژبه او هڅونکې پوښتني نه جوړ شوي دي.

Til læreren.Norsk-pashto

Den industrielle revolusjonen NO.

صنعتي انقلاب.Den endustrielle revolusjonen-pashto

Ordliste.Norsk-pashto

Video-Den industrielle revolusjonen

Video-Den industrielle revolusjonen

Den industrielle revolusjonen film

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no