nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Гибель языков

sprkddEtt språk dør annenhver uke et eller annet sted i verden. Halvparten av verdens språk vil ikke lenger tales innen det neste århundre.”  På samme måte som utdødde plante- og dyrearter kan utdødde språk vanskelig gjenopplives. Les mer på norsk her.

«Каждую вторую неделю где-то в мире умирает какой-то язык. Половина языков современного мира исчезнет навсегда в течение нашего столетия».

Подробнее

Цветковые растения

BlomsterplanterTema: Blomsterplanter

Læringsmål: Eleven skal kunne navn på noen markblomster, fortelle om livssyklusen til ettårige, toårige og flerårige planter

Trinn: 3. - 4.

Тема: Цветковые растения

Цели обучения: ученик должен знать названия некоторых полевых цветов, рассказать о жизненном цикле однолетних, двухлетних и многолетних цветковых растений

Классы: 3 - 4

Подробнее

Подготовка к экзамену по математике

matematikk.eksamenDen beste måten å øve til eksamen på er å løse oppgaver. På nettsiden matematikk.net finnes det gamle eksamensoppgaver med fasit, gode lenker og nyttige videoer i algebra, geometri, funksjoner, statistikk, osv.

Лучший способ подготовки к экзамену по математике - это решение задач. Портал matematikk.net предлагает экзаменационные задания прошлых лет с ответами, полезными ссылками и учебными видео по алгебре, геометрии, функциям, статистике и др. 

Подробнее

Русская грамматика - состав слова

orddannelseTema: Russisk grammatikk - orddannelse

Mål: mestre sentrale regler i orddannelse og ortografi

Trinn: 2. - 3.

Тема: Русская грамматика - словобразование, состав слова

Цели: иметь понятие об образовании слов, составе слов и орфографии

Классы: 2 - 3

Подробнее

Весна и птицы

vaar og fuglerTema: Vår og fugler

Mål: lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm

Innhold: tekster, dikt, gåter, oppgaver, sang, tegnefilm

Trinn: 1. - 2.

Тема: Весна и птицы

Цели: читать и понимать несложные тексты на бумажном и электронном носителях

Содержание: тексты,стихи, загадки, задания, песни, фильмы

Классы: 1 - 2

Подробнее

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no