Инструкции

Oversikt over linker til veiledninger for læreplaner knyttet til opplæringen av flerspråklige elever

Veiledning til læreplanen i grunnleggende norsk  

Veiledning til læreplanen i morsmål

Eksempelbasert veiledning i grunnleggende norsk

Eksempelbaser veiledning til læreplanen i morsmål