nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Maxay noqon kartaa sababta aanu ilmahaygu ugu hadlin xannaanada

trejentergrsHva kan være grunnen til at barnet mitt ikke snakker i barnehagen?

Les artikkelen på norsk til slutt i artikkelen.

Ilmaha baranaya luqo cusubi waxa ay arrinta luqadan ku saabsan ula dhaqmaan siyaalo kala duwan. Carruurta qaar ayaa bilaaba in ay isku dayaan oo tijaabiyaan erayada iyo weedhaha ay ka bartaan luqadan isla markiiba, halka ay kuwo kalena muddo dheer sugaan isticmaalka luqadan cusub. Marka ilmo cusubi bilaabo xannaano aan lagaga hadlayn afka hooyo, waxa ay arrintani ku noqon kartaa ilmaha xaalad ku hawl badan.  In kasta oo aanu ilmuhu norweji kula hadlayn carruurta iyo dadka waaweyn ee xannaanada jooga, haddana waxa muhiim ah in la eego in uu adeegsanayo habab kale marka uu xidhiidh la samaynayo dadka, tusaale ahaan in uu adeegsanayo faraha, ka dhawaajinayo codad aan luqo ku jirin oo uu wax ku sheegto iyo guud ahaan in uu adeegsado luqada faro ku hadalka. Ilmuhu waxa uu mar walba luqadan cusub ka urursanayaa aqoon iyo warbixin, xataa haddii aanu ku dhawaaqayn af-norwejiga.

Inkasta oo aanu ilmuhu xannaanada kula kulmin carruur kale ama dad waaweyn oo ku hadla afkiisa hooyo, haddana in afkiisa hooyo la siiyo garwaaqsi iyo tixigelini waxa ay wax tar u leedahay kobcinta labada luqo ee ilmaha. Sidaa darteed waxa habboon in waalidku ilmaha kula hadlo afkiisa hooyo marka ay wada joogaan xannnaanada. Sidoo kale shaqaalaha xannaanada waxa habboon in ay si fiican u muujiyaan in ay xiisaynayaan afka hooyo ee ilmaha. Waxa ugu fiican ee ka qayb qaadan kara kobcinta labada luqo ee ilmaha in ay xannaanada joogaan carruur iyo dad waaweyn oo si fiican u yaqaanna afka hooyo ee ilmah.

Barn som lærer seg et nytt språk, forholder seg til det nye språket på ulike måter. Noen barn begynner å prøve ut ord og setninger på det nye språket med en gang, mens andre venter en lang periode før de uttrykker seg på det nye språket. Når et barn begynner i en barnehage der morsmålet ikke blir snakket, kan dette være en krevende situasjon for barnet. Selv om barnet ikke snakker norsk med barn og voksne i barnehagen, er det viktig å se at barnet kommuniserer på andre måter, for eksempel ved å peke og bruke mimikk og kroppsspråk. Barnet samler kunnskap og informasjon om det nye språket hele tiden, selv om det ikke uttrykker seg på norsk. 

Selv om barnet ikke møter andre barn eller voksne som snakker morsmålet i barnehagen, er det positivt for barnets tospråklige utvikling at morsmålet anerkjennes. Foreldrene bør derfor snakke morsmålet med barnet når de er i barnehagen. Personalet må samtidig vise en positiv interesse for barnets morsmål. Det beste for barnets tospråklige utvikling er at det fins voksne og barn i barnehagen som behersker barnets morsmål.

Artikkelen er hentet fra veilederen Barn i flerspråklige familier. Les hele veilederen på somali her.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no