nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Maxaan samayn karaa si aan u xoojiyo kobcinta luqada norwejiga ee ilmahayga?

gutt med akebrettHva kan jeg gjøre for å støtte mitt barns språkutvikling på norsk?

Les norsk tekst til slutt i artikkelen.

Meel fiican oo laga duulo marka la kobcinayo ilmaha luqadiisa norwejiga ah ayaa ah iyada oo wada shaqayn fiicani ay dhexmarto xannaanada, dugsiga iyo waalidka. Xannaanada iyo dugsiga waxa ka saaran masuuliyad ballaadhan sidii ay u kobcin lahaayeen luqada norwejiga ee ilmaha, laakiin waalidkuna waxa ay ka ciyaari karaan dowr muhiim ah kobcinta luqada norwejiga ee ilmaha. Waalidku waxa ay gacan ka gaysan karaan luqada ilmaha lagu soo baro xannaanada iyo dugsiga xataa haddii aanay waalidku si fiican ugu hadlin luqada. 

Carruurta ku jira da’da ka horraysa xilliga bilowga dugsiga waxa ay xannaanadu siin kartaa fursad fiican oo ay ku kobciyaan luqadooda. Marka ilmuhu weynaado ee uu dugsiga bilaabo, waxa fursado kulan oo fiican oo uu ku kobciyo luqadiisa iyo xidhiidhadiisa bulsho u noqon kara waxyaalaha la sameeyo xilliga firaaqada ah sida kubadda cagta, kooxda muusikada ee dugsiga (kor), qoob ka ciyaarka, dugsiga dhaqanka (kulturskole) iyo waxyaalaha la mid ka ah. 

Waalidku waa in ay ugu dadaalaan markaa ilmaha in uu ka qayb qaato waxyaalahan firfircoonida ah ee xilliyada firaaqada la qabto. Waalidku waxa fiican in uu macalimiinta xannaanada kala hadlo sida ay xannaanadu uga shaqayn lahayd kobcinta labada luqo ee ilmaha iyo barashada luqada labaad. Waxa kale oo habboon in waalidku wax ka weydiiyo xannaanada sida ay ilmaha ugu suuragelinayso in uu isticmaalo afkiisa hooyo una kobciyo luqada norwejiga. Waalidku waxa ay kala hadli karaan xannaanada in la heli karo fursad lagu shaqo geliyo qof laba luqoodle ah oo ilmaha 9 xannaanada wax ugu dhiga (eeg wareegtada ay soo saartay wasaaradda aqoonta ee lambar F-01/2011 ee ka hadlaysa kaalmada dawladda dhexe ee hawl socodsiinta xannaanooyinka).

Et godt utgangspunkt for tospråklige barns utvikling i norsk språk er et godt samarbeid mellom barnehagen, skolen og foreldrene. Barnehagen og skolen har et stort ansvar for barnas utvikling i norsk, men foreldrene spiller også en viktig rolle i barnas norskspråklige utvikling. Foreldrene kan blant annet støtte opp om det språkarbeidet som gjøres i barnehagen og på skolen, selv om foreldrene ikke snakker så godt norsk.

For barn i førskolealderen kan barnehagen gi barna gode og varierte muligheter for språklig utvikling. Når barna blir eldre og går på skolen, kan ulike fritidsinteresser som fotball, kor, dans, kulturskole eller lignende være fine møteplasser for språklig og sosial utvikling. Foreldrene kan sørge for at barna blir med på disse aktivitetene. 

Foreldrene bør snakke med førskolelærerne i barnehagen om hvordan barnehagen arbeider med tospråklig utvikling og andrespråksinnlæring. Foreldrene bør også spørre om hvordan barnehagen legger til rette for at barnet kan bruke morsmålet og utvikle det norske språket. Foreldre kan diskutere med barnehagen om det er muligheter for å ha en tospråklig assistent i barnehagen (se Kunnskapsdepartementets rundskriv F-01/2011 Statstilskudd til drift av barnehager).

Artikkelen er hentet fra veilederen Barn i flerspråklige familier. Les hele veilederen på somali her

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no