nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Maxaan sameeyaa si aan u xoojiyo kobcinta ilmahayga ee afkiisa hooyo?

jente rekker opp hndaHva skal jeg gjøre for å støtte mitt barns språkutvikling på morsmålet?

Les norsk tekst nederst i artikkelen.

Carruurta turkida ah ee Turkiya joogta iyo carruurta norwejiga ah ee Norway joogaa waxa ay 8 af-kooda hooyo ku bartaan xaalado badan oo kala duwan iyo xidhiidhka ay la sameeyaan dad kala duwan: qoyska dhexdiisa, marka ay qaraabadooda iyo saaxiibadood la joogaan, dukaanka, debedda marka ay suuqa joogaan, baska dhexdiisa, xannaanada iyo dugsiga. Maalintii oo dhan waxa ay ilmuhu fursad u haystaan in ay maqlaan, ku hadlaan iyo in ay bartaan afkooda hooyo. Carruur badan oo ka soo jeedda dadka laga tiro badan yahay ayay yar tahay fursadda ay ku kobcin lahaayeen afkooda hooyo Norway dhexdeeda.

Carruurta inta ugu badani waxa ay jecel yihiin in ay dhegaystaan afkooda hooyo oo ku isticmaalaan guriga dhexdiisa marka hore. Waxa waalidka ay ka rabtaa hawlgal badan si ay, iyaga oo la kaashanaya xannaanada iyo dugsiga, u kobciyaan ilmaha afkiisa hooyo.

Dadka waaweyn ee ku xeeran ilmuhu waa in ay u abuuraan fursad uu ilmuhu ku hadlo afkiisa hooyo inta ugu badan oo uu ugu isticmaalo qoyska dhexdiisa iyo debeddiisa labadaba. Degmooyin badan ayaa u fidiya waalidiinta ilmo guriga ku haya fursad in ay ilmaha la tagaan goobaha loo yaqaano xannaano furan (åpne barnehager). Halkan oo ah goob lagula kulmi karo waalidiin iyo carruur kale. Degmooyinka qaarna waxa ay maktabaddu samaysaa kulamo sheeko xariir (eventyr stunder) oo luqooyin kala duwan ah. Waxa kale oo maktabadaha yaalla buugaag loogu talagalay in ay amaahdaan carruurta iyo dhallinyaradu oo ku qoran luqooyin badan. Ka warayso degmadaada fursadaha jira. Waxa kale intaa dheer oo ay waalidiinta, xannaanooyinka iyo dugsiyadu adeegsan karaan maktabadda luqooyinka badan (Det flerspråklige biblioteket) oo ah qayb ka mid ah maktabada ”Deichmanske bibliotek”.

Tyrkiske barn i Tyrkia og norske barn i Norge lærer seg morsmålet sitt i mange ulike situasjoner og i kontakt med ulike mennesker: i familien, sammen med slekt og venner, i butikken, ute i gata, på bussen, i barnehagen og på skolen. Hele dagen har barna mulighet til å høre, snakke og lære morsmålet sitt. Mange barn med minoritetsbakgrunn har begrensede muligheter til å utvikle morsmålet sitt i Norge. De fleste barna vil først og fremst høre og bruke morsmålet i hjemmet. Det stiller store krav til foreldrene som sammen med barnehagen og skolen må stimulere barnets morsmålsutvikling. Voksne i barnets omgivelser må skape muligheter for barnet til å snakke morsmålet så mye som mulig både i og utenfor familien.

Mange kommuner har tilbud i åpne barnehager for foreldre med hjemmeværende barn. Hit kan man komme for å treffe andre foreldre og barn. I noen kommuner tilbyr biblioteket eventyrstunder på ulike språk.   Bibliotekene har også barne- og ungdomsbøker på flere språk til utlån. Undersøk i din egen kommune hvilke muligheter som finnes. I tillegg kan foreldre, barnehager og skoler benytte seg av Det flerspråklige bibliotek ved Deichmanske bibliotek i Oslo (www.dfb.deichman.no.) De har skjønnlitterære bøker på mange forskjellige språk. Ta kontakt med ditt lokale bibliotek, så kan de hjelpe deg med å låne bøker fra Det flerspråklige bibliotek. 

Artukkelen er hentet fra veilederen Barn i flerspråklige familier. les hele veilederen på somali her.

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no