Is dhexgal

Bedre integrering

Inkluderingsutvalget ble oppnevnt av Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet våren 2010. De fikk i oppdrag å se på utfordringer og muligheter i et flerkulturelt Norge. På bakgrunn av dette har de foreslått tiltak i inkluderings- og integreringspolitikken. Utvalget har tatt utgangspunkt i forskning og kunnskap på feltet, og har i sitt arbeid lagt vekt på arbeisliv, utdanning og deltagelse i demokrati og sivilsamfunn. De har skrevet en offentlig utredning, NOU 2011:14 Berde interering. Mål, strategier og tiltak.

Les sammendraget av NOU 2011:14 om bedre integrering her:

icon Bedre integrering